ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΔΔΕ Θεσπρωτίας Όλα τα Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σήμερα, 24-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς, ύστερα από πρόσκληση του κ. Ζαχαριά Παύλου, Διευθυντή, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την τετραήμερη επίσκεψη της Α΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη, όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 3/17-01-2020 του Διευθυντή του σχολείου για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την παραπάνω επίσκεψη, μετά από την από 20-01-2020 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017, άρθρο 13). Παρόντες ήταν:

 1. Ζαχαριάς Παύλος, Διευθυντής ΓΕΛ Παραμυθιάς, Πρόεδρος.
 2. Μπρέστας Θεόδωρος καθηγητής Π.Ε. 11 Μέλος.
 3. Τσαβαλιά Φαίδρα καθηγήτρια Π.Ε. 02 Μέλος.
 1. Τσάκου Παρασκευή, Μέλος του Συλλ. Γονέων & Κηδεμόνων του ΓΕΛ Παραμυθιάς
 1. Οι μαθητές: Τσίλης Νικόλαος, Αναστασοπούλου Παναγιώτα, Αντωνόπουλος Δημήτριος.                

Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017 και στη συνέχεια κατέθεσε στην επιτροπή προς μελέτη τρεις σφραγισμένες προσφορές.

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα, προέβη στην αποσφράγιση τους και τις μελέτησε διεξοδικά. Οι προσφορές έχουν ως εξής:

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ tours (Α.Π. 56/24-01-2020)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: PORTO PALACE HOTEL 5* Τιμή ανά μαθητή 158,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή

 1. BOUTAS TOURS (Α.Π. 54/24-01-2020)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MINERVA HOTEL 4* Τιμή ανά μαθητή 160,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή

 1. ALEKAN TRAVEL (Α.Π. 52/24-01-2020)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: TOBACCO HOTEL 4* Τιμή ανά μαθητή 165,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή

 1. LOUTSARIS BUS (Α.Π. 53/24-01-2020)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ROTONDA HOTEL 3* Τιμή ανά μαθητή 155,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή

 1. CONNECTION TRAVEL (Α.Π. 57/24-01-2020)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

 1. GRAND HOTEL PALACE 5* Τιμή ανά μαθητή 179,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 2. PORTO PALACE HOTEL 5* Τιμή ανά μαθητή 179,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 3. PHILIPPION HOTEL 4* Τιμή ανά μαθητή 160,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 4. CAPSIS HOTEL 4* Τιμή ανά μαθητή 170,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 5. HOTEL KINISSI PALACE 4* Τιμή ανά μαθητή 163,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 6. IMPERIAL PALACE. 4* τιμή ανά μαθητή 180,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 1. PAMVOTIS TRAVEL (Α.Π. 51/24-01-2020)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 1. PORTO PALACE HOTEL 5* Τιμή ανά μαθητή 152,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 2. GRAND HOTEL PALACE 5* Τιμή ανά μαθητή 160,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή
 3. HOTEL HOLIDAY INN THES. DE LUXE 5*Τιμή ανά μαθητή 143,00 ΕΥΡΩ. με ημιδιατροφή
 4. IMPERIAL PALACE. 4* τιμή ανά μαθητή 154,00 ΕΥΡΩ με ημιδιατροφή

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια και το οικονομικό συμφέρον των μαθητών, την ποιοτική αξιολόγηση του ξενοδοχείου, την αξιοπιστία του πρακτορείου και ότι πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της τετραήμερη επίσκεψης των μαθητών της Α΄ Τάξης του ΓΕΛ Παραμυθιάς στην Θεσσαλονίκη από 6 έως 9 Φεβρουαρίου 2020, στο τουριστικό γραφείο PAMVOTIS TRAVEL με ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL HOLIDAY INN THES. DE LUXE 5* ME ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ για τους παρακάτω λόγους

 1. Οικονομική προσφορά για το επιλεγέν ξενοδοχείο για τους μαθητές

       2 Καλή θέση για την πρόσβαση σε επισκέψιμα αξιοθέατα.

 1. Καλή φήμη του πρακτορείου στην αγορά,
 2. Επιτυχή συνεργασία με το σχολείο κατά το παρελθόν.
 3. Πληρότητα στις παροχές σύμφωνα με την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

              Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                   1.  Τσαβαλιά Φαίδρα                                                         

                                                                                   2.  Μπρέστας Θεόδωρος

Ζαχαριάς Παύλος                                                      3. Τσάκου Παρασκευ                                                                       

                                                                                   4. Αναστασοπούλου Παναγιώτα (εκπ/πος μαθητών)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης επίσκεψης μαθητών Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Παραμυθιάς στην Αθήνα στις 5, 6, 7 και 8 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης επίσκεψης μαθητών Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Παραμυθιάς στην Αθήνα στις 5, 6, 7 και 8 Μαρτίου 2020

Παραμυθιά 22/01/2020

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς σφραγισμένη προσφορά σε κλειστό φάκελο για την τετραήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6, 7 και 8 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα. Η προσφορά να σταλεί μέχρι και 29/1/2020 και ώρα 12:00. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε θα γίνεται αποδεκτή. Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

1.

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

2.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ

3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5/03/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 8/03/2020

4.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

37 ΜΑΘΗΤΕΣ
3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

5.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

6.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ,
ΔΙΚΛΙΝΑ – ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

7.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Παραμυθιά (8:30 πμ) Άφιξη στην Αθήνα –– ταβέρνα – διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας και στο Mall Athens στο Μαρούσι– επιστροφή στο ξενοδοχείο –ταβέρνα με ζωντανή μουσική – διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Εθνικό Αστεροσκοπείο- επίσκεψη στο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα)- επιστροφή στο ξενοδοχείο, βόλτα στο ιστορικό κέντρο γεύμα, διανυκτέρευση

4η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από ξενοδοχείο, Σταύρος Νιάρχος, βόλτα στο Πασαλιμάνι, επιστροφή στην Παραμυθιά.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

8.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

9.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

10.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ
(να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι)

11.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΝΑΙ

12.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

13.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από 22/1/2020 μέχρι και 29/1/2020

και ώρα 12:00

Σημειώνεται ότι:

 • Ζητείται η τελική τιμή με ΦΠΑ και τελική επιβάρυνση ανά μαθητή.

Οι μετακινήσεις των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Αν το λεωφορείο κινηθεί εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία να υπάρχει και επιπλέον οδηγός.

 • Το ξενοδοχείο να βρίσκεται πολύ κοντά σε στάση του ΜΕΤΡΟ, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από το ξενοδοχείο στη στάση του ΜΕΤΡΟ μέσα σε λίγα λεπτά.
 • Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.
 • Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το Σχολείο επιφυλάσσεται να
  αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης επίσκεψης μαθητών στη Θεσσαλονίκη του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στις 6, 7,8 και 9 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης επίσκεψης μαθητών στη Θεσσαλονίκη του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στις 6, 7,8 και 9 Φεβρουαρίου 2020

Παραμυθιά 20/01/2020

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς σφραγισμένη προσφορά σε κλειστό φάκελο για την τετραήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2020 στην Θεσσαλονίκη. Η προσφορά να σταλεί μέχρι και 24/1/2020 και ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε θα γίνεται αποδεκτή. Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

1.

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

2.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

6/02/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 9/02/2020

4.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

39 ΜΑΘΗΤΕΣ
3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

5.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

6.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ,
ΔΙΚΛΙΝΑ – ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

7.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Παραμυθιά (9:00 πμ) Επίσκεψη στη Βεργίνα – άφιξη στη Θεσσαλονίκη –– ταβέρνα – διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Λευκό Πύργο – επιστροφή στο ξενοδοχείο (γεύμα) –μουσική σκηνή – διανυκτέρευση.  

3η ΗΜΕΡΑ: επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο και τη Ροτόντα– περιήγηση στο κέντρο της πόλης επιστροφή στο ξενοδοχείο , διανυκτέρευση

4η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από ξενοδοχείο, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Δίον, φαγητό, επιστροφή στην Παραμυθιά

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

8.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

9.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

10.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ
(να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι)

11.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΝΑΙ

12.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

13.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από 20/1/2020 μέχρι και 24/1/2020

και ώρα 10:00

Σημειώνεται ότι:

 • Ζητείται η τελική τιμή με ΦΠΑ και τελική επιβάρυνση ανά μαθητή.

Οι μετακινήσεις των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Αν το λεωφορείο κινηθεί εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία να υπάρχει και επιπλέον οδηγός.

 • Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.
 • Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το Σχολείο επιφυλάσσεται να
  αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή της Β Λυκείου στην Αθήνα

Πρακτικό αξιολόγησης 1ου ΓΕΛ Ηγ/τσας Αθήνα 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ Μαργαριτίου στο Βόλο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ Μαργαριτίου στο Βόλο.

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Εκδρομής Γ τάξης 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Εκδρομής Γ τάξης 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗ 2020 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής για την Βουλή 20 - 22/2/2020. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Φ.23

 
   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

Περισσότερα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗ 2020

(ΕΕΠ-ΕΒΠ)_ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 - ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση

καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό από τη Δευτέρα 23/12/2019 έως και την Τρίτη 7/1/2019 στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.grκάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ εκεί που είναι τα εγχειρίδια το Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.

ΕΕΠΕΠΒ_ΥΑ πρόσκλησης_ΦΕΚ 43.pdf

ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης_ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 7ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ – ΦΛΟΡΕΝΤΙΑ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 7ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ – ΦΛΟΡΕΝΤΙΑ)

Σήμερα, 19-12-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς, ύστερα από πρόσκληση του κ. Ζαχαριά Παύλου, Διευθυντή, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επταήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Ιταλία (Ρώμη – Φλωρεντία), όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 1/28-11-2019 του Διευθυντή του σχολείου για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την παραπάνω εκδρομή, μετά από την από 12-12-2019 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017, άρθρο 13). Παρόντες ήταν:

Περισσότερα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 7ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ...

Ανακοινοποίηση στο ορθό 12/12/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στις 23, 24,25 και 26 Ιανουαρίου 2020

Ανακοινοποίηση στο ορθό 12/12/2019 ως προς τις ημερομηνίες .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης επίσκεψης μαθητών Θεσσαλονίκη του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στις 23, 24,25 και 26 Ιανουαρίου 2020

Παραμυθιά 10/12/19

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την τετραιήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24, 25 και 26 Ιανουαρίου 2020 στην Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα: Ανακοινοποίηση στο ορθό 12/12/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης επίσκεψης στην...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής B τάξης στην Αθήνα

1οΓελ Ηγουμενίτσας - Εκδρομή Β Λυκείου στην Αθήνα/Βουλή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ) - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής στην Αθήνα 20-22 / 2 /2020.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό: ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ) από 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020»

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Παραμυθιά,46100

Τηλ.: 2666022683

Fax : 2666024215

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

           Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Παραμυθιά,   12-12-2019

Αριθ. Πρωτ: 1052

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΟΙΝ.:

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(μέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Θεσπρωτίας)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό: ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ)

από 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020»

ΣΧΕΤ: Υ.Α.33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017)

Περισσότερα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σήμερα, 19-12-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς, ύστερα από πρόσκληση του κ. Ζαχαριά Παύλου, Διευθυντή, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την τετραήμερη επίσκεψη της Α΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη, όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 1/28-11-2019 του Διευθυντή του σχολείου για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την παραπάνω επίσκεψη, μετά από την από 12-12-2019 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017, άρθρο 13). Παρόντες ήταν:

Περισσότερα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του 1ο ΓΕΛ Ηγουμ. στο εξωτερικό (Βουδαπέστη)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του 1ο ΓΕΛ Ηγουμ. στο εξωτερικό (Βελιγράδι - Βουδαπέστη).

1Gel_Boudapest

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης Άγιος Νικόλαος – Κρήτη 9-11 Απριλίου 2020

Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιατήμης 2η ανακοίνωση.pdf

ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Βρίσκεστε εδώ: Home