ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΔΔΕ Θεσπρωτίας Όλα τα Νέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 5047082_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 14-10_ΩΩΚ94653ΠΣ-ΒΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 5047082_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 14-10_ΩΩΚ94653ΠΣ-ΒΙΑ

Ανακοίν Τοποθ Αποσπασμένου εκπ_κού σε Λειτ Κενά ΔΔΕ Θεσπρωτίας 19-20

Ανακοίν Τοποθ Αποσπασμένου εκπ_κού σε Λειτ Κενά ΔΔΕ Θεσπρωτίας 19-20

Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Ακύρωση Διάθεσης Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Β’ Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας

Αίτηση υποψηφιότητας.docx

Προκήρυξη θέσης Υποδιευθυντή-6ΛΔΨ4653ΠΣ-ΝΜΧ.pdf

Νόμος 4547-2018.pdf

Υπεύθυνη δήλωση.doc

Φ.361_22_39_159796_Ε3_26-09-2018 ΦΕΚ 4412_Β_03-10-2018.pdf

Γ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ακύρωση Διάθεσης Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Ακύρωση Διάθεσης Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας ΟΡΘΟ

Οριστικός αξιολογικός Πίνακας υποψηφίου Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής

Οριστικός αξιολογικός Πίνακας υποψηφίου Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής.pdf

Αναμορφωμένος Πίνακας κατάταξης υποψηφίου Φυσικής Αγωγής

Αναμορφωμένος Πίνακας κατάταξης υποψηφίου Φυσικής Αγωγής.pdf

Υποβολή αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β' περιόδου 2019 (Νοέμβριος)

Με την με αρ. πρωτ. 152424/A5/1-10-2019 (ΑΔΑ: 651Δ4653ΠΣ-ΜΛΓ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύχθηκαν οι Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ περιόδου 2019 (Νοέμβριος). Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 και η Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 2-10-2019 και διαρκεί έως και την Δευτέρα 14-10-2019. Η οριστικοποίηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 15.00.

Περισσότερα: Υποβολή αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β' περιόδου 2019...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ , ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 2020

ATT00060.pdf

ATT00063.xlsx

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΠΕ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ ΣΤΗ ΔΠΕ

Ανακοινοποίηση στο ορθό - Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων θέσης υπευθύνου Φυσικής Αγωγής

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ώρα υποβολής Ενστάσεων κατά του Πίνακα Κατάταξης.

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων-Ανακοινοποίηση.pdf

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων θέσης υπευθύνου Φυσικής Αγωγής

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων θέσης υπευθύνου Φυσικής Αγωγής.pdf

Πίνακας δεκτών υποψηφίων υπευθύνου Φυσικής Αγωγής

Πίνακας δεκτών υποψηφίων υπευθύνου Φυσικής Αγωγής.pdf

Τοποθετήσεις σε Λειτουργικά Κενά και Μερικές Διαθέσεις Εκπ/κών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 19-20

Ανακοίν Τοποθ σε Λειτ Κενά ΔΔΕ Θεσπρωτίας 19-20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Α' ΦΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τοποθετήσεις σε Λειτουργικά Κενά της ΔΔΕ Θεσπρωτίας και Διαθέσεις Εκπ/κών στη ΔΠΕ Θεσπρωτίας 19-20

Α ΦΑΣΗ_Ανακοίν Τοποθ σε Λειτ Κενά ΔΔΕ Θεσπρωτίας 19-20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής.pdf

Προκήρυξη θέσης KEΠΛΗΝΕΤ

Προκήρυξη θέσης ΠΛΗΝΕΤ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2019-2020 ΟΡΘΟ ΙΙ

Λειτουργικά_κενά_του_ΠΥΣΔΕ ΘΕΣΠΡ_19-20_ΟΡΘΟ ΙΙ

Βρίσκεστε εδώ: Home