ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Ημερήσια στην Κέρκυρα

 

       
   
Ηγουμενίτσα: 13/03/2017
Αρ. Πρωτ: 100
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση από Παραμυθιά-Ηγουμενίτσα με επιστροφή, στο πλαίσιο ημερήσιας εκδρομής στην Κέρκυρα»

Ενδεικτικό πρόγραμμα

Πέμπτη, 06/04/2017

Ώρα 8:30            π.μ         Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου (ΕΠΑΛ Παραμυθιάς).

Ώρα   9:15            π.μ         Άφιξη στην Ηγουμενίτσα (Λιμάνι, αναχωρήσεις προς Κέρκυρα).

Ώρα  8:00            μ.μ         Αναχώρηση από την Ηγουμενίτσα (Λιμάνι, αναχωρήσεις προς Κέρκυρα).

Ώρα  8:30            μ.μ         Άφιξη στο χώρο του σχολείου (ΕΠΑΛ Παραμυθιάς)

                      

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται περίπου σε 65 που θα συνοδεύονται από 5 εκπαιδευτικούς.
  2. Οι προσφορές να κατατεθούν στον Διευθυντή του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς σε σφραγισμένο φάκελο έως την 11:00 π.μ της 16ης Μαρτίου 2017.
  3. Στην προσφορά να αναγράφεται η τελική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  4. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την τέλεση Σχολικών εκδρομών- μετακινήσεων.
  5. Με την κατάθεση της προσφοράς θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι ο Διοργανωτής διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  6. Μικροαλλαγές στο πρόγραμμα καθώς και τον αριθμό των μαθητών χωρίς να επηρεάζουν τον αριθμό των λεωφορείων, τις χιλιομετρικές αποστάσεις , και το βασικό ωράριο είναι δυνατές.
  7. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.
  8. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τον διαγωνισμό δε θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτεται η προσφορά.
  9. Πέραν της τιμής, η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει την ποιότητα και την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ο Δ/ντης της Σχολικής Μονάδας

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Πληροφορικός ΠΕ 19

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Ημερήσια στην Κέρκυρα