ΔΔΕ Θεσπρωτίας

2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας

                                      

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

     ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ              

               ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                            

               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ                                          

        20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

               ΚΥΠΡΟΥ 138 ΤΚ 46100                                        

                    Τηλ.26650-23887                                                              

                     Fax 26650-29312                                                                       

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων λόγω έλλειψης 3 κλειστών προσφορών»

Παρακαλούμε τα γραφεία ταξιδίων να μας αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο την τεχνική και οικονομική προσφορά τους για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 25/4/2018 2018 μέχρι την Παρασκευή 27/4/2018, αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

  1. Για την μετακίνηση-διαμονή:

   · Αριθμός μαθητών: τριάντα πέντε (35),

· Αριθμός συνοδών : τρείς (3),

· Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων,

   · Πρωινό & ημιδιατροφή

   · Οι μαθητές και οι συνοδοί θα διαμείνουν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι μαθητές σε τρίκλινα ή δίκλινα και οι συνοδοί σε μονόκλινα δωμάτια,

   · Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το γραφείο ταξιδίων.

· Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.

  1. Απαραίτητα δικαιολογητικά :
  • Αντίγραφο αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων.

· Αντίγραφο αδειών οδήγησης οδηγών.

  • Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
  • Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.

· Βεβαίωση αριθμού θέσεων των λεωφορείων, ώστε να καλύπτονται πλήρως μαθητές και συνοδοί.

· Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας.

  • Υπεύθυνη Δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2018.

07.30: Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα

15.00: Άφιξη στήν Αθήνα/τακτοποίηση - φαγητό.

18.30: Αναχώρηση για Βουλή

19:00: Άφιξη στη Βουλή – ξενάγηση

20:00: Βραδινή Βόλτα στην Πλάκα, φαγητό σε Ταβέρνα με μουσική

Πέμπτη 26-4-2018

08.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

09.00: Ξενάγηση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Περίπατος Ακρόπολη - Θησείο

13.00: Γεύμα.

15.00: Απογευματινή περιήγηση στην Αθήνα

18:00: Επιστροφή στο Ξενοδοχείο – Ξεκούραση

20.00: Θεατρική παράσταση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26- 4-20 18

08.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

09.30: Επίσκεψη – περιήγηση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σταύρος Νιάρχος»

12.00: Παρακολούθηση παράστασης στο Πλανητάριο – Γεύμα

13.45: Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα

21.00: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών το πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές ύστερα από απόφαση αρχηγού και συνοδών. Οι χρόνοι που απεικονίζονται είναι ενδεικτικοί. Ο αριθμός των μαθητών μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός να υπερβαίνει τις θέσεις ενός λεωφορείου. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών ή συνοδών. Το πρόγραμμα επισκέψεων στην Αθήνα μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις.

Όλες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με το λεωφορείο. Μετά την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέλη. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

                                                    

Ηγουμενίτσα 6/3/2018

 

                                                                          

 

                                                                         Ο Δ/ντής

                                              

                                            

 

                                                         Ιωάννης Αρβανίτης

                                                                                           ΠΕ01 Θεολόγος

ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Σχολικές Εκδρομές

Βρίσκεστε εδώ: Home Σχολικές Εκδρομές 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας