ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στη Λευκάδα, του Γυμνασίου Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λευκάδα»

Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν την προσφορά τους για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στη (Πρέβεζα, Λευκάδα, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών) που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 19 Απριλίου έως το Σάββατο 21 Απριλίου 2018. Οι προσφορές να κατατεθούν στον κ. Διευθυντή του Γυμνασίου Πέρδικας σε σφραγισμένο φάκελο έως Τετάρτη 28-03-2018 και ώρα 12.00 αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 1. Για τη μετακίνηση:

 - Αριθμός μαθητών: 10

 - Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.
- Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
- Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
- Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου.
- Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Το 20% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των όρων της προκήρυξης και θα αποδοθεί με την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.

3. Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδρομής:

1η ΗΜΕΡΑ – Πέμπτη 19/4/2018

8:15     Αναχώρηση από Πέρδικα

9:00     Άφιξη στο Νεκρομαντείο – Περιήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο.

9:30     Αναχώρηση από το Νεκρομαντείο

10:00   Άφιξη στη Νικόπολη – Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

11:00   Αναχώρηση για Πρέβεζα – επίσκεψη στην πόλη της Πρέβεζας – περιήγηση - φαγητό

13:00   Αναχώρηση για την πόλη της Λευκάδας

13:45   Άφιξη στην πόλη της Λευκάδας – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - ανάπαυση

15:00   Αναχώρηση για το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Σφακιωτών

15:30 -19:30    Δραστηριότητες εντός του Κ.Π.Ε

19:30   Μετάβαση στην πόλη της Λευκάδας – περιήγηση – φαγητό

22:00   Επιστροφή στο ξενοδοχείο

2η ΗΜΕΡΑ – Παρασκευή 20/4/2018

8:30     Αναχώρηση για το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Σφακιωτών

9:00 – 14:00    Δραστηριότητες εντός του Κ.Π.Ε

14:30 – 17: 00Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Φανερωμένης

17:30 – 20:30  Δραστηριότητες εντός του Κ.Π.Ε

20:30   Μετάβαση στην πόλη της Λευκάδας – περιήγηση – φαγητό

22:00   Επιστροφή στο ξενοδοχείο

3η ΗΜΕΡΑ – Σάββατο 21/4/2018

8:30     Αναχώρηση για το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Σφακιωτών.

9:00 – 14:00    Δραστηριότητες εντός του Κ.Π.Ε

14:00   Αναχώρηση για την Πέρδικα

16:00   Άφιξη στην Πέρδικα

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή μετακίνησης και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

Οι μαθητές θα διαμείνουν σε ξενοδοχείο εντός της πόλης της Λευκάδας που χορηγεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επομένως δεν θα χρεώσετε ξενοδοχείο.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Σημειώνεται τέλος ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που αναγράφεται στην προκήρυξη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ντάγκας Οδυσσέας
ΠΕ 19, Πληροφορικής

Βρίσκεστε εδώ: Home Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στη Λευκάδα, του Γυμνασίου Πέρδικας