ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Αρχική - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νομού Θεσπρωτίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(στα Πλαίσια της Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων)

Σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ’ τάξη του σχολείου στην Αθήνα:

  1. Κοντός Δημήτριος, Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  2. Φωτιάδου Στεργιανή, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  3. Πέτσιος Πέτρος, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  4. Αντωνόπουλος Δημήτριος , Πρόεδρος 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ1, του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  5. Τάτση Ζωή, Πρόεδρος 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ2, του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  6. Αθανασίου Γεώργιος, Πρόεδρος 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του Γυμνασίου Παραμυθιάς

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τέσσερις (4) σφραγισμένες προσφορέςαπό τα παρακάτω πρακτορεία ταξιδίων [Όλες οι κατατεθειμένες προσφορές ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

  1. 1.CONNECTION

ARTATHENS, FENIX, STANLEY, PARNIS, TROPICAL, 4*, τιμή κατά μαθητή 99€ (119 € με ημιδιατροφή)

EMMANTINA, 4*, τιμή κατά μαθητή 109€ (119 € με ημιδιατροφή)

NOVOTEL , 4*, τιμή κατά μαθητή 109€ (149 € με ημιδιατροφή)

ILISIA, 4*, τιμή κατά μαθητή 119€

 

  1. 2.KOTSISTRAVEL

ILISSOS 4* , τιμή κατά μαθητή 88 € (+ 3€ για κάθε γεύμα, μεσημεριανό – βραδινό, 94 €, με δύο γεύματα) - Πούλμαν 20 ημερών

 

  1. 3.NIKOLAOU TOURS

CANDIA , 4*, τιμή κατά μαθητή 86.90€ (+ 5€ ημιδιατροφή)

STANLEY, 4*, τιμή κατά μαθητή 85.90€ (+ 7,5€ ημιδιατροφή)

TITANIA, 4*, τιμή κατά μαθητή 94.90€ (+ 3€ ημιδιατροφή)

 

  1. 4.PAMVOTIS TRAVEL

BEST WESTERN CANDIA 4*, τιμήκατάμαθητή 84€ (+ 5€ δείπνο)

STANLEY 4*, τιμή κατά μαθητή 84€ (+ 7.5€ δείπνο)

TITANIA 4*, τιμή κατά μαθητή 94€ (+ 2€ δείπνο)

ATHENSATRIUM 4*, τιμή κατά μαθητή 94€ (+ 3,5€ δείπνο

 

 

 

)

PRESIDENT 4*, τιμή κατά μαθητή 100€ (+ 7€ δείπνο)

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις τέσσερις (4) προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης, καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των αντίστοιχων ξενοδοχείων

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο πρακτορείο KOTSISTRAVELκαι να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.        

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος – Πρόεδρος                                                                                   

Φωτιάδου Στεργιανή - Μέλος

Πέτσιος Πέτρος - Μέλος

Αντωνόπουλος Δημήτριος – Μέλος

Τάτση Ζωή – Μέλος

Αθανασίου Γεώργιος - Μέλος

ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ