ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΚΠγ

Πίνακας Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ_signed

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2019.

                Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα:

Περισσότερα: Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019

Αποτελέσματα ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2018 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων  του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018 , για τις  γλώσσες :  Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, για τα επίπεδα :

Περισσότερα: Αποτελέσματα ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018

Ανακοινώνεται ότι τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου 2018 παρελήφθησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Θεσπρωτίας (Ευροίας 1 στον 1ο όροφο): Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Αποστολή πινάκων κατανομής υποψηφίων Εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2018, αριθμού αξιολογητών και τηλε-εξετάσεων

Πίνακας κατανομής των υποψηφίων ανά Εξεταστικό Κέντρο

Πίνακας περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν τηλε-εξετάσεις

 

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2018.

                Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 για τα επίπεδα:

Περισσότερα: Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018

ΚΠΓ Πίνακας ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν τηλε-εξετάσεις στην 4ηενότητα

Πινάκες Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ Μαΐου 2018

ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΜΑΪΟΣ 2018

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου  2018

 

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 μέχρι και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018.

Περισσότερα: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΜΑΪΟΣ 2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ 12/2017

Υ.Α. ΚΠΓ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΓΙΑ ΤΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΓΙΑ ΤΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017, μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους ή από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή από εξουσιοδοτημένα άτομα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, στη Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, Ευροίας 1, 1ος όροφος. τηλ.: 2665360284.

Πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου  2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ_ΚΕΝΤΡΑ_ΜΑΙΟΥ_2017

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017 μέχρι και την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 για τα επίπεδα:

Περισσότερα: Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Προκήρυξη εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2016

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας έως τις 30-09-2016

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΚΠγ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2016

Για πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο της Γραμματείας της ΔΔΕ Θεσπρωτίας

2665360284

Παραλαβή πτυχίων ΚΠΓ

Απο τη Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, ανακοινώνεται ότι τα πτυχία ? Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2015 ? βρίσκονται στην υπηρεσία μας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά να τα παραλαμβάνουν, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠΓ Μαίου 2015

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠΓ Μαίου 2015

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ

ΚΠγ Νοεμβρίου 2014

Κατεβάστε την εγκύκλιο και τα απαραίτητα έγγραφα κάνοντας κλικ εδώ.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ(ΑΛΛΑΞΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ)

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ? ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26-3-2014 στα Ιωάννινα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • 08:15 Αναχώρηση από Μαργαρίτι
 • 09:30 Άφιξη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ? Τμήμα Χημείας
 • 12:30 Αναχώρηση από τα Ιωάννινα
 • 13:45 Άφιξη στο Μαργαρίτι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1. Αριθμός μαθητών:47
 2. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
 3. Για το παραπάνω πρόγραμμα ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση των μαθητών με λεωφορείο.
 4. Οι προσφορές θα κατατεθούν, σε κλειστό φάκελλο, στο γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου μέχρι την Παρασκευή 14-3-2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 5. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται
  1. Αριθμός πινακίδας του λεωφορείου.
  2. Αντίγραφο άδειας του οδηγού.
  3. Αντίγραφο ελέγχου ΚΤΕΟ.
  4. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  5. Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου που πρέπει να καλύπτει τους επιβαίνοντες.
  6. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την τέλεση Σχολικών εκδρομών - υπεύθυνη δήλωση ότι ο Διοργανωτής διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  7. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής ? ατυχήματος ? νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάσεων Νοεμβρίου 2013 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

deltio_typoy_kpg_noembriou_2013

epityxontes_kpg_Thesprotias_Noembriou_2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ανακοίνωση_Εξεταστικών_Κέντρων.doc

ΕΞ_ΚΕΝΤΡΑ_Ν2013_PRESS.xlsx

Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013

Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάσεων Μαΐου 2013 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική


Δελτίο

Κατανομή Υποψηφίων εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαϊου 2013

Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικό αρχείο Εxcel με την κατανομή των υποψηφίων για τις εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Μαϊου 2013 στα εξεταστικά κέντρα. Παρακαλούμε να γίνει ανάρτηση του αρχείου στις Ιστοσελίδες σας για την έγκαιρη  ενημέρωση των υποψηφίων.

                                                                      

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΣΗ

 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.docx

ΚΑΤΑΝΟΜΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_Μ_2013.xls

 

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ περιόδου Μαϊου 2013

Attachments_201343.zip

Εξεταστικά κέντρα - Επιτροπές εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

Attachments_201335.zip

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΠγ Μαϊου 2013

ED

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                               -----

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

                                                     -----

              Βαθμός Ασφαλείας:

           Να διατηρηθεί μέχρι:

     Βαθμός Προτεραιότητας:

 

 

                Μαρούσι    11/02/2013

           Αρ. Πρωτοκόλλου :18896/ΚΒ

         

Ταχ. Δ/νση            : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. ? Πόλη            : 15180 ? Μαρούσι

Ιστοσελίδα           : http://www.minedu.gov.gr

Email                     : t13pxg1@minedu.gov.gr

Πληροφορίες       : Κ.Μελέτση

Τηλέφωνο             : 210-3442463

FAX                         : 210-3443127

            ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ(ΠΔΕ)

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ(ΔΔΕ)

                              

                          

          

 

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠγ Μαϊου 2013-Προδιαγραφές Εξετάσεων Μαϊου ΚΠγ 2013».

α. Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρόγραμμα Εξετάσεων  ΚΠγ Μαϊου 2013 καθώς επίσης και τις Προδιαγραφές των Εξετάσεων ΚΠγ Μαϊου 2013 για ενημέρωση των υποψηφίων ,τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr            

Περισσότερα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΠγ Μαϊου 2013

Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ ΚΠγ