ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Νέα ΠΥΣΔΕ

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας σε Οργανικά Κενά 19-20

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας σε Οργανικά Κενά 19-20

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2019

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 2019

Οργανικά κενά & υπεραριθμίες 2019

Οργανικά κενά_υπεραριθμίες_2019

ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2019

Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπ_κών ΔΔΕ Θεσπρωτίας ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπ_κών ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπ_κών ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπ_κών ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Νέος Πίνακας Μορίων Υποψηφίου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Πίνακας Μορίων Υποψηφίου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Θεσπρωτίας μετά τη συνέντευξη

Πίνακας Μορίων Υποψηφίου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Πίνακας Μορίων Υποψηφίου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ_ΟΡΘΟ

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ_ΟΡΘΟ_2

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ανακοίνωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

Ανακοίνωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων, της Δ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων, της Δ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ

11219 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ

11220 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ

ΣΤ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΣΤ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ανακοίνωση Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

Ανακοίνωση Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΠΕ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΟΥ ΣΤΗ ΔΠΕ

Ε' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΟΡΘΟ

Ε' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΟΡΘΟ

Τροποποίηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Τροποποίηση Τοποθέτησης Εκπ_κού ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Ε' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ε' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΟΥ ΣΤΗ ΔΠΕ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΟΥ ΣΤΗ ΔΠΕ

Τροποποίηση Τοποθέτησης Εκπ_κού ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Τροποποίηση Τοποθέτησης Εκπ_κού ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΔΕ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΠΕ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΠΕ

Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τοποθετήσεις (Γ' Φάση) - Διαθέσεις (Β' Φάση) Εκπ/κών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γ ΦΑΣΗ_Ανακοίνωση Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΟΥ ΣΤΗ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ_ΚΟΥ ΣΤΗ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τοποθετήσεις (Β' Φάση) - Διαθέσεις (Α' Φάση) Εκπ/κών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

Β ΦΑΣΗ_Ανακοίνωση Τοποθέτησης σε Λειτ Κενά Εκπ ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

Α' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ ΣΤΗ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 18-19

Α ΦΑΣΗ_Ανακοίνωση Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19

Προσ. Τοπ. Εκπ_κών ΔΔΕ Θεσπ. που παρέμειναν στη Διαθ. του ΠΥΣΔΕ για το διδ. έτος 2018-2019

Ανακοίνωση Τοποθέτησης Αναπληρωτών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19 ΟΡΘΟ

Ανακοίνωση Τοποθέτησης Αναπληρωτών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 18-19 ΟΡΘΟ

Ομαδοποιημένα_Λειτουργικά_κενά_του_ΠΥΣΔΕ_ΣΕΠΤ_2018

Ομαδοποιημένα_Λειτουργικά_κενά_του_ΠΥΣΔΕ_ΣΕΠΤ_2018

Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ ΠΥΣΔΕ