ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 2017

Στην Πέρδικα και στο γραφείο του Διευθυντή Γυμνασίου Πέρδικας σήμερα 10/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου, τους ορισθέντες καθηγητές, εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας και εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του, συνεδρίασε με θέμα την «Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων» για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ναύπλιο στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο: ??περιήγηση στο αρχαίο θέατρο?? στις 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017.

Ο Διευθυντής αφού αποσφράγισε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις παρακάτω τιμές:

1. Ταξιδιωτικό Γραφείο κ BOUTASTOURS

Α. Ξενοδοχείο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ 3* τιμή κατά μαθητή 125? (2 πρωινά )

2. Ταξιδιωτικό Γραφείο KASSAROSTRAVEL

Α. PANSIONΔΑΦΝΗ ΝΑΥΠΛΙΟ  τιμή κατά μαθητή 155,00? (2 πρωινά)

Β.HOTELPALLADIONΑΡΓΟΣ 3* τιμή κατά μαθητή 150,00? (2 πρωινά)

3.Ταξιδιωτικό Γραφείο KOTSISTRAVEL

            Α. Ξενοδοχείο TOLOHOTEL 4* τιμή κατά μαθητή 93,00? (2 πρωινά)

Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη το ΦΕΚ 2769/2011  υπ? αριθμ.12928/Γ2 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, άρθρο 14, την υπ?αριθμ 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και την από 02/03/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της ΔΔΕ Θεσπρωτίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει την συμμετοχή, στην διαδικασία επιλογής, των 3 ταξιδιωτικών γραφείων, αφού κατατεθήκαν σε κλειστό φάκελο και σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις τους διαθέτουν το ειδικό σήμα λειτουργίας

Β. Επιλέγει ως καταλληλότερη προσφορά την πρόταση του τουριστικού γραφείου KotsisTravelServices και το ξενοδοχείο TOLOHOTEL με κριτήριο ότι είναι η οικονομικότερη

Η επιτροπή

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Σιόντης Κων/νος Αρχηγός - Συνοδός
Τσουκανέλη Μαριάνθη Συνοδός
Ντάνης Θεοφάνης                                                Εκπρόσωπος Μαθητικών κοινοτήτων
Τάγκας Λάμπρος Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων

Ο Δ/ντής

και Πρόεδρος

Τσώνης Γεώργιος

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ