ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΤΗΣ Β? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος)

Σήμερα 23 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.15΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Β? τάξη του σχολείου στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή:

  1. Κοντός Δημήτριος,  Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  2. Τσιούρη Ευθυμία, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  3. Στάμου Δήμητρα, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  4. Ζορκάδης Δημήτριος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου  Παραμυθιάς.
  5. Ανδρέου Γεώργιος , Πρόεδρος 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Β1, του Γυμνασίου  Παραμυθιάς.
  6. Μούτσιου Αντωνία, Πρόεδρος 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Β2, του Γυμνασίου  Παραμυθιάς.
  7. Τσε Ραφαέλα, Πρόεδρος 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Β3, του Γυμνασίου  Παραμυθιάς.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη μία  (1) σφραγισμένη προσφοράαπό το παρακάτω πρακτορείο  ταξιδίων [Η προσφορά ήταν εμπρόθεσμη και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

NIKOLAOU TOURS

HOTEL ELENA XANTHI 3*

Τιμή κατά άτομο:  80 ?

Συνολικό Κόστος:  2.880 ?

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά την  προσφορά και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης, καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των αντίστοιχων ξενοδοχείων

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου  στο πρακτορείο NIKOLAOUTOURSκαι να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.        

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος ? Πρόεδρος                                                                                   

Τσιούρη Ευθυμία ? Μέλος

Στάμου Δήμητρα ? Μελος

Ζορκάδης Δημήτριος - Μέλος

Ανδρέου Γεώργιος ? Μέλος

Μούτσιου Αντωνία ? Μέλος

Τσε Ραφαέλα - Μέλος

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ