ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας 2ο πρακτ.αξιολ. Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2oΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Φ.23  
   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 9/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

  1. Ιωάννης Αρβανίτης, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
  2. Λούκας Χρήστος, εκπρόσωπος γονέων
  3. Αναγνώστου Χρυσούλα, Εκπ/κός- Μέλος
  4. Μπάλλας Σπυρίδων, Εκπ/κός- Μέλος
  5. Δήμας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ΄ Τάξης- Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

  • Connection travel, Nikolaou tours,

Προχώρησε

  • Στην αποσφράγιση των προσφορών
  • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή - Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
  1. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 29-31/3/2018 στο ταξιδιωτικό Nikolaoutoursομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αρβανίτης

     Τα μέλη

Λούκας Χρήστος

Αναγνώστου Χρυσούλα

Μπάλλας Σπυρίδων

Δήμας Κωνσταντίνος

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας 2ο πρακτ.αξιολ. Θεσσαλονίκη