ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΡΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΤΕΡΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Σήμερα 2 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την μονοήμερη εκδρομή του σχολείου στο Τέροβο και στα Ιωάννινα:

  1. Κοντός Δημήτριος, Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  2. Μαρέτα Αικατερίνη, συνοδός.
  3. Ευθυμιάδου Σοφία, μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  4. Κώστα Νεφέλη, πρόεδρος, 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ1 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  5. Πατσούρας Ιωάννης, πρόεδρος, 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ2 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη μία (1) σφραγισμένη προσφορά από τα παρακάτω πρακτορεία ταξιδίων [Όλες οι κατατεθειμένες προσφορές ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

  1. 1.NIKOLAOUTOURS, τιμή κατά μαθητή 7,20 € και συνολικά 242 €

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε την προσφορά του πρακτορείου και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης,

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της μονοήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στο NIKOLAOUTOURS.

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος – Πρόεδρος                                                                                   

Μαρέτα Αικατερίνη - Μέλος

Ευθυμιάδου Σοφία - Μέλος

Κώστα Νεφέλη – Μέλος

Πατσούρας Ιωάννης – Μέλος

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΡΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ