ΔΔΕ Θεσπρωτίας

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Σχολικές Εκδρομές 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας

2ο ΓΥΜΝΆΣΙΟ Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2oΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Φ.23  
   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 9/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνεδρίασε η επιτροπή, μετά την επαναπροκήρυξη λόγω κατάθεσης μιας (1) προσφοράς, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Ιωάννης Αρβανίτης, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
 2. Λούκας Χρήστος, εκπρόσωπος γονέων
 3. Αναγνώστου Χρυσούλα, Εκπ/κός- Μέλος
 4. Μπάλλας Σπυρίδων, Εκπ/κός- Μέλος
 5. Δήμας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ΄ Τάξης- Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

Nikolaou tours,

Προχώρησε

 • Στην αποσφράγιση των προσφορών
 • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή - Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
 1. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 25-27/4/2018 στο ταξιδιωτικό Nikolaoutours ομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αρβανίτης

     Τα μέλη

Λούκας Χρήστος

Αναγνώστου Χρυσούλα

Μπάλλας Σπυρίδων

Δήμας Κωνσταντίνος

2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας 2ο πρακτ.αξιολ. Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2oΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Φ.23  
   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 9/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Ιωάννης Αρβανίτης, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
 2. Λούκας Χρήστος, εκπρόσωπος γονέων
 3. Αναγνώστου Χρυσούλα, Εκπ/κός- Μέλος
 4. Μπάλλας Σπυρίδων, Εκπ/κός- Μέλος
 5. Δήμας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ΄ Τάξης- Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

 • Connection travel, Nikolaou tours,

Προχώρησε

 • Στην αποσφράγιση των προσφορών
 • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή - Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
 1. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 29-31/3/2018 στο ταξιδιωτικό Nikolaoutoursομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αρβανίτης

     Τα μέλη

Λούκας Χρήστος

Αναγνώστου Χρυσούλα

Μπάλλας Σπυρίδων

Δήμας Κωνσταντίνος

2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2oΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Φ.23  
   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 6/3/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Ιωάννης Αρβανίτης, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
 2. Λούκας Χρήστος, εκπρόσωπος γονέων
 3. Αναγνώστου Χρυσούλα, Εκπ/κός- Μέλος
 4. Μπάλλας Σπυρίδων, Εκπ/κός- Μέλος
 5. Δήμας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ΄ Τάξης- Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours β) Boutas Tours γ) Kotsis Travel

Προχώρησε

 • Στην αποσφράγιση των προσφορών
 • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή - Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
 1. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Μάνη στις 20-22/4/2018 στο ταξιδιωτικό KotsisTravelομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αρβανίτης

     Τα μέλη

Λούκας Χρήστος

Αναγνώστου Χρυσούλα

Μπάλλας Σπυρίδων

Δήμας Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτική εκδρομή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

                                      

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

     ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ              

               ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                            

               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ                                          

        20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

               ΚΥΠΡΟΥ 138 ΤΚ 46100                                        

                    Τηλ.26650-23887                                                              

                     Fax 26650-29312                                                                       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκδρομή μαθητών Α' τάξης                            στην Θεσσαλονίκη

Παρακαλούμε τα γραφεία ταξιδίων να μας αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο την τεχνική και οικονομική προσφορά τους για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 μέχρι το Σάββατο31 Μαρτίου 2018, αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

 1. Για την μετακίνηση-διαμονή:  

· Αριθμός μαθητών: τριάντα δύο (32),

· Αριθμός συνοδών : τρείς (3),

· Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων,

   · Πρωινό & ημιδιατροφή

   · Οι μαθητές και οι συνοδοί θα διαμείνουν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι μαθητές σε τρίκλινα ή δίκλινα και οι συνοδοί σε μονόκλινα δωμάτια,

   · Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το γραφείο ταξιδίων.

· Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.

 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 • Αντίγραφο αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων.

· Αντίγραφο αδειών οδήγησης οδηγών.

 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.

· Βεβαίωση αριθμού θέσεων των λεωφορείων, ώστε να καλύπτονται πλήρως μαθητές και συνοδοί.

· Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29-3-2018.

07.30: Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα

11.30: Άφιξη στην Θεσσαλονίκη / τακτοποίηση.

12.00: Επίσκεψη σε Αψίδα Γαλέριου – Ανάκτορο – Ροτόντα.

14:00: Γεύμα ξεκούραση.

17:00: Επίσκεψη στα Κάστρα – Παλιά Πόλη – Λευκό Πύργο – Παραλία.

20:00: Κινηματογράφος – Δείπνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-3-2018

09.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

10.00: Αναχώρηση για επίσκεψη σε: Εθνολογικό Μουσείο, Αχειροποίητος, Αγία Σοφία, Παναγία Χαλκέων

13.30: Γεύμα.

17.30: Επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο

20.00: Θεατρική παράσταση – Δείπνο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31- 3-2018

09.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

11.00: Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο – Μουσουλμανικά μνημεία

14.00: Γεύμα

16:00: Επίσκεψη στις Εβραϊκές βίλες Βασιλίσσης Όλγας

17.30: Αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα

21.30: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών το πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές ύστερα από απόφαση αρχηγού και συνοδών. Οι χρόνοι που απεικονίζονται είναι ενδεικτικοί. Ο αριθμός των μαθητών μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός να υπερβαίνει τις θέσεις ενός λεωφορείου. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών ή συνοδών. Το πρόγραμμα επισκέψεων στην Θεσσαλονίκη μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις.

Όλες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με το λεωφορείο. Μετά την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέλη. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.                                                

Ηγουμενίτσα 6/03/2018

                                                                           Ο Διευθυντής

                                

                                                                       Ιωάννης Αρβανίτης

                                                                                              ΠΕ01 Θεολόγος

Εκπαιδευτική εκδρομή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

                                      

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

     ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ              

               ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                            

               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ                                          

        20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

               ΚΥΠΡΟΥ 138 ΤΚ 46100                                        

                    Τηλ.26650-23887                                                              

                     Fax 26650-29312                                                                       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκδρομή μαθητών Α' τάξης                            στην Θεσσαλονίκη

Παρακαλούμε τα γραφεία ταξιδίων να μας αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο την τεχνική και οικονομική προσφορά τους για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 μέχρι το Σάββατο31 Μαρτίου 2018, αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

 1. Για την μετακίνηση-διαμονή:  

· Αριθμός μαθητών: τριάντα δύο (32),

· Αριθμός συνοδών : τρείς (3),

· Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων,

   · Πρωινό & ημιδιατροφή

   · Οι μαθητές και οι συνοδοί θα διαμείνουν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι μαθητές σε τρίκλινα ή δίκλινα και οι συνοδοί σε μονόκλινα δωμάτια,

   · Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το γραφείο ταξιδίων.

· Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.

 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 • Αντίγραφο αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων.

· Αντίγραφο αδειών οδήγησης οδηγών.

 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.

· Βεβαίωση αριθμού θέσεων των λεωφορείων, ώστε να καλύπτονται πλήρως μαθητές και συνοδοί.

· Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29-3-2018.

07.30: Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα

11.30: Άφιξη στην Θεσσαλονίκη / τακτοποίηση.

12.00: Επίσκεψη σε Αψίδα Γαλέριου – Ανάκτορο – Ροτόντα.

14:00: Γεύμα ξεκούραση.

17:00: Επίσκεψη στα Κάστρα – Παλιά Πόλη – Λευκό Πύργο – Παραλία.

20:00: Κινηματογράφος – Δείπνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-3-2018

09.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

10.00: Αναχώρηση για επίσκεψη σε: Εθνολογικό Μουσείο, Αχειροποίητος, Αγία Σοφία, Παναγία Χαλκέων

13.30: Γεύμα.

17.30: Επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο

20.00: Θεατρική παράσταση – Δείπνο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31- 3-2018

09.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

11.00: Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο – Μουσουλμανικά μνημεία

14.00: Γεύμα

16:00: Επίσκεψη στις Εβραϊκές βίλες Βασιλίσσης Όλγας

17.30: Αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα

21.30: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών το πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές ύστερα από απόφαση αρχηγού και συνοδών. Οι χρόνοι που απεικονίζονται είναι ενδεικτικοί. Ο αριθμός των μαθητών μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός να υπερβαίνει τις θέσεις ενός λεωφορείου. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών ή συνοδών. Το πρόγραμμα επισκέψεων στην Θεσσαλονίκη μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις.

Όλες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με το λεωφορείο. Μετά την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέλη. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.                                                

Ηγουμενίτσα 6/03/2018

                                                                           Ο Διευθυντής

                                

                                                                       Ιωάννης Αρβανίτης

                                                                                              ΠΕ01 Θεολόγος

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών Εκπ/κής εκδρομής Μάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2oΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Φ.23  
   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 6/3/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Ιωάννης Αρβανίτης, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
 2. Λούκας Χρήστος, εκπρόσωπος γονέων
 3. Αναγνώστου Χρυσούλα, Εκπ/κός- Μέλος
 4. Μπάλλας Σπυρίδων, Εκπ/κός- Μέλος
 5. Δήμας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ΄ Τάξης- Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours β) Boutas Tours γ) Kotsis Travel

Προχώρησε

 • Στην αποσφράγιση των προσφορών
 • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή - Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
 1. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Μάνη στις 20-22/4/2018 στο ταξιδιωτικό KotsisTravelομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αρβανίτης

     Τα μέλη

Λούκας Χρήστος

Αναγνώστου Χρυσούλα

Μπάλλας Σπυρίδων

Δήμας Κωνσταντίνος

2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας

                                      

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

     ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ              

               ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                            

               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ                                          

        20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

               ΚΥΠΡΟΥ 138 ΤΚ 46100                                        

                    Τηλ.26650-23887                                                              

                     Fax 26650-29312                                                                       

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων λόγω έλλειψης 3 κλειστών προσφορών»

Παρακαλούμε τα γραφεία ταξιδίων να μας αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο την τεχνική και οικονομική προσφορά τους για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 25/4/2018 2018 μέχρι την Παρασκευή 27/4/2018, αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

 1. Για την μετακίνηση-διαμονή:

   · Αριθμός μαθητών: τριάντα πέντε (35),

· Αριθμός συνοδών : τρείς (3),

· Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων,

   · Πρωινό & ημιδιατροφή

   · Οι μαθητές και οι συνοδοί θα διαμείνουν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι μαθητές σε τρίκλινα ή δίκλινα και οι συνοδοί σε μονόκλινα δωμάτια,

   · Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το γραφείο ταξιδίων.

· Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.

 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 • Αντίγραφο αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων.

· Αντίγραφο αδειών οδήγησης οδηγών.

 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.

· Βεβαίωση αριθμού θέσεων των λεωφορείων, ώστε να καλύπτονται πλήρως μαθητές και συνοδοί.

· Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2018.

07.30: Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα

15.00: Άφιξη στήν Αθήνα/τακτοποίηση - φαγητό.

18.30: Αναχώρηση για Βουλή

19:00: Άφιξη στη Βουλή – ξενάγηση

20:00: Βραδινή Βόλτα στην Πλάκα, φαγητό σε Ταβέρνα με μουσική

Πέμπτη 26-4-2018

08.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

09.00: Ξενάγηση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Περίπατος Ακρόπολη - Θησείο

13.00: Γεύμα.

15.00: Απογευματινή περιήγηση στην Αθήνα

18:00: Επιστροφή στο Ξενοδοχείο – Ξεκούραση

20.00: Θεατρική παράσταση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26- 4-20 18

08.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

09.30: Επίσκεψη – περιήγηση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σταύρος Νιάρχος»

12.00: Παρακολούθηση παράστασης στο Πλανητάριο – Γεύμα

13.45: Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα

21.00: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών το πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές ύστερα από απόφαση αρχηγού και συνοδών. Οι χρόνοι που απεικονίζονται είναι ενδεικτικοί. Ο αριθμός των μαθητών μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός να υπερβαίνει τις θέσεις ενός λεωφορείου. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών ή συνοδών. Το πρόγραμμα επισκέψεων στην Αθήνα μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις.

Όλες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με το λεωφορείο. Μετά την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέλη. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

                                                    

Ηγουμενίτσα 6/3/2018

 

                                                                          

 

                                                                         Ο Δ/ντής

                                              

                                            

 

                                                         Ιωάννης Αρβανίτης

                                                                                           ΠΕ01 Θεολόγος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής 3ημερης εκδρομής 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας στην Αθήνα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής 3ημερης εκδρομής στην Αθήνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΤΑΞΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής του 2ου Γ/σίου Ηγουμενίτσας στην Έδεσσα

2gym_edessa.doc

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής του 2ου Γ/σίου Ηγ/τσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

prosfora2gymioannina.doc

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής του 2ο Γ/σίου Ηγουμενίτσας στο ΚΠΕ Γρεβενών

prosfora2gymgrevena.doc

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής του 2ο Γ/σίου Ηγουμενίτσας στο ΚΠΕ Καστοριάς

prosfora2gymkastoriathes.doc

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας