ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Σχολικές Εκδρομές Γενικού Λύκειου Παραμυθιάς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σήμερα, 14-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄, στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς κ. Ζαχαριά Παύλου, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της παρ. 2 του άρθρου 13 Υ.Α.33120/ΓΔ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017), προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Α΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, μετά από την από 7-3-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Παρόντες ήταν οι:

 1. Ζαχαριάς Παύλος Διευθυντής του ΓΕΛ Παραμυθιάς, εκπαιδευτικός ΠΕ 03, Πρόεδρος.
 2. Παπακώστας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός ΠΕ 04.01, συνοδός, μέλος.
 3. Κατσούλη Λαμπρινή, εκπαιδευτικός ΠΕ 13, συνοδός, μέλος.
 4. Οι μαθητές: Κάλος Δημήτριος, Τζώτρτζης Ανδρέας, Ντόκος Κων/νος, εκπρόσωποι των πενταμελών συμβουλίων, μέλη.

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα δύο κλειστές προσφορές από τα τουριστικά πρακτορεία:

α) «Connection» Γραφείο Γενικού Τουρισμού, Βενιζέλου 4, Θεσσαλονίκη,

β) «Boutas tours» TRAVEL AGENCY, Κύπρου 22, Ηγουμενίτσα,

προχώρησε στην αποσφράγιση τους. Στη συνέχεια, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των παραπάνω τουριστικών πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το οικονομικό συμφέρον των μαθητών, την περιοχή των επιλογών διαμονής, την αξιοπιστία του πρακτορείου,

Αποφασίζει

ομόφωνα, να αναθέσει την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Α΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί από 29-03-2018 έως 31-03-2018, στο τουριστικό πρακτορείο «Boutastours» TRAVELAGENCY, Κύπρου 22, Ηγουμενίτσα, διότι κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά. Συγκεκριμένα:

Ξενοδοχείο GrandHotelPalace 5*

Συνολική τιμή για 53 μαθητές: 6731 ευρώ.

Τιμή ανά μαθητή: 127 ευρώ.

(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος διαμονής και ο Φ.Π.Α.).

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                               1. Παπακώστας Αλέξανδρος

Ζαχαριάς Παύλος                                                      2. Κατσούλη Λαμπρινή

                                                                               3. Τζώτρτζης Ανδρέας

                                                                                          

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη επίσκεψη των μαθητών στην Θεσσαλονίκη της Α Λυκείου ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Γενικό Λύκειο Παραμυθιάς

46100 Παραμυθιά

Τηλ-Φαξ:2666022683-2666024215

E-mail: 1lykpara@sch.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη επίσκεψη των μαθητών στην Θεσσαλονίκη της Α Λυκείου ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Παραμυθιά 7/3/2018 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την τριήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 29, 30 και 31 Μαρτίου 2018 στην Θεσσαλονίκη.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 53  μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές .
 • Ξενοδοχείο  τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή.
 • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης
 • Συνολική τιμή της εκδρομής
 • Και επιβάρυνση ανά μαθητή

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως την Τρίτη 13-03-2018 και ώρα 12:00 που και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

 

 

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Μαθηματικός

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Πολυήμερης εκδρομής της Α΄ Λυκείου ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Σήμερα Τετάρτη 12/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή κ. Ζαχαριά Παύλου συνήλθε η ορισθείσα από τον Δ/ντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αναφέρονται  στην εκδρομή της Α΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη.

 Έχουν κατατεθεί στην ορισμένη ημερομηνία 03/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. οι παρακάτω προσφορές :

1)connection -travel

2) KOTSIS TRAVEL SERVICES

       Η επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών των τουριστικών γραφείων . Μετά από την μελέτη των προσφορών και συνυπολογίζοντας την επιθυμία των μαθητών που εκφράστηκε δια του εκπροσώπου των , η επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο KOTSIS TRAVEL SERVICES , καθώς κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά .

     Η οριστική ανάθεση της εκδρομής θα γίνει μετά παρέλευση της διήμερης προθεσμίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων .

 Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Πολυήμερης εκδρομής της Β Λυκείου ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

      Σήμερα Τετάρτη 12/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή κ. Ζαχαριά Παύλου συνήλθε η ορισθείσα από τον Δ/ντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αναφέρονται στην ανάρτηση στο διαδίκτυο ( 27-01-2014) για την εκδρομή της Β΄ Λυκείου στην.

      Έχουν κατατεθεί στην ορισμένη ημερομηνία 10/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. οι παρακάτω προσφορές :

24) KOTSIS TRAVEL SERVICES

5) NIKOLAOU TOURS

6) BOUTAS TOURS

       Η επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών των τουριστικών γραφείων . Μετά από την μελέτη των προσφορών και συνυπολογίζοντας την επιθυμία των μαθητών που εκφράστηκε δια του εκπροσώπου των , η επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο ΝΙΚΟΛΑΟΥ tours&rent a car , καθώς κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά .

     Η οριστική ανάθεση της εκδρομής θα γίνει μετά παρέλευση της διήμερης προθεσμίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων .

 Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 2666022683, ΦΑΞ. 2666024215

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 Θέμα: «

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 2666022683, ΦΑΞ. 2666024215

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την εκδρομή του Σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί 18 Απριλίου 2013 στα Ιωάννινα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχώρηση από Παραμυθιά 08:30 π,μ

Επιστροφή στην Παραμυθιά: 13:30 μ.μ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Αριθμός συμμετεχόντων: μαθητών 45 και 4 καθηγητών 

Μεταφορικά μέσα: Tρία (1) Λεωφορεία (καινούρια).

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή  αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Σε κάθε προσφορά να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου διάθεσης ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Περιμένουμε τις προσφορές σας μέχρι Δευτέρα  8-04-2013 και ώρα 12:00

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΟΛΙΑΝΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 2666022683, ΦΑΞ. 2666024215

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΟΛΙΑΝΗ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την επίσκεψη του Σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί 24 Απριλίου 2013 στην Δόλιανη - Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχώρηση από Παραμυθιά 08:30 π,μ

Επιστροφή στην Παραμυθιά: 13:30 μ.μ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Αριθμός συμμετεχόντων: μαθητών 45 και 3 καθηγητών 

Μεταφορικά μέσα: Tρία (1) Λεωφορεία (καινούρια).

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή  αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Σε κάθε προσφορά να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου διάθεσης ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Περιμένουμε τις προσφορές σας μέχρι και Δευτέρα 8-04-2013 και ώρα 12:00

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΗΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 2666022683, ΦΑΞ. 2666024215

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ»
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την εκδρομή του Σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί 19 ή 20 ή 21 Φεβρουαρίου 2013 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχώρηση από Παραμυθιά 08:30

Άφιξη στο Χιονοδρομικό 10: 30

Δραστηριότητες εώς 13:30

Γεύμα 14:00

Επίσκεψη στο Μέτσοβο 15:00

Επίσκεψη στην Πινακοθήκη Αβέρωφ 16:30

Aναχώρηση για Παραμυθιά 17:30

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Αριθμός συμμετεχόντων: μαθητών 140 και 10 καθηγητών 

Μεταφορικά μέσα: Tρία (3) Λεωφορεία (καινούρια).

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Σε κάθε προσφορά να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου διάθεσης ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Περιμένουμε τις προσφορές σας μέχρι και Παρασκευή 4-02-2013 και ώρα 12:00

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επταήμερη εκδρομή μαθητών του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στην Ρώμη. Νέα ανάρτηση προσφοράς σε ακύρωση της προηγούμενης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

 

46100 Παραμυθιά

 

Τηλ-Φαξ:2666022683-2666024215

 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επταήμερη εκδρομή μαθητών του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στην Ρώμη.

 

Νέα ανάρτηση προσφοράς σε ακύρωση της προηγούμενης

 

     Η Επιτροπή αξιολόγησης για την εκδρομής στην Ρώμη εκτιμά ότι από τις ήδη κατατιθέμενες προσφορές αδυνατεί να αξιολογήσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, λόγω ελλιπών στοιχείων, που οφείλονται στην προηγούμενη ανάρτηση ή στις κατατιθέμενες προσφορές. Ως εκ τούτου προβαίνει στην νέα ανάρτηση προσφοράς με επιπλέον λεπτομερή στοιχεία.

 

     Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την επταήμερη* εκδρομή της Γ? Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί με ημερομηνία το τρίτο 10 ήμερο Φεβρουαρίου 2013 στην ΡΩΜΗ (Ιταλίας).

 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 

 • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 45 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές και λάστιχα χειμώνα.
 • Ξενοδοχείο Capannelle Hotel 4 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή. Μονόκλινα δωμάτια για συνοδούς καθηγητές και τρίκλινα κατά προτίμηση για τους μαθητές.
 • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής? ατυχήματος ? νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης
 • Έμπειρος αρχηγός ?συνοδός του τουριστικού γραφείου καθ? όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
 • Ξεναγός για Βατικανό ?Αρχαιολογικούς χώρους εντός Ρώμης.
 • Καμπίνες από και προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας?Μπάρι. Τετράκλινες για μαθητές και 3 δίκλινες για καθηγητές
 • Είσοδος του λεωφορείου στη πόλη της Ρώμης
 • Επίσκεψη στη Σιένα? Σαν Τζιμινιάνο.
 • Επίσκεψη στη Φλωρεντία
 • Συνολική τιμή της εκδρομής
 • Και επιβάρυνση ανά μαθητή

 

 

 

Παρατηρήσεις: Να αναφερθούν οι τιμές ξεχωριστά για τα παρακάτω:

 

Α) Μετακίνηση στην Σιένα.

 

Β) Μετακίνηση στην Φλωρεντία

 

Γ) Μόνο Πρωινό

 

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως την Παρασκευή 18-1-2013 και ώρα 12:00 στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

 

Ο Διευθυντής

 

Ζαχαριάς Παύλος

 

Μαθηματικός

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη επίσκεψη των μαθητών στην Βουλή του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Γενικό Λύκειο Παραμυθιάς

 

46100 Παραμυθιά

Τηλ-Φαξ:2666022683-2666024215

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη επίσκεψη των μαθητών στην Βουλή του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την τριήμερη επίσκεψη της Α, Β Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί της 25,26 και27 Ιανουαρίου 2013 στην Αθήνα.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 90 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητές .
 • Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή κατά προτίμηση Divani Acropolis ή οποιοδήποτε άλλο κοντά στην Βουλή.
 • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής ? ατυχήματος ? νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης
 • Συνολική τιμή της εκδρομής
 • Και επιβάρυνση ανά μαθητή

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως την Δευτέρα 17-12-2012 και ώρα 12:00 που και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Μαθηματικός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επταήμερη εκδρομή μαθητών του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στην Ρώμη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

46100 Παραμυθιά

 Τηλ-Φαξ:2666022683-2666024215

 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επταήμερη εκδρομή μαθητών του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ στην Ρώμη.

Διόρθωση στο σωστό*

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την επταήμερη* εκδρομή της Γ? Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί με πιθανή ημερομηνία το τρίτο 10 ήμερο Φεβρουαρίου 2013 στην ΡΩΜΗ (Ιταλίας).

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής

 • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 45 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές .
 • Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή
 • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής ? ατυχήματος ? νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης
 • Συνολική τιμή της εκδρομής
 • Και επιβάρυνση ανά μαθητή

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως την Παρασκευή 21-12-2012 και ώρα 12:00 στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

 

Μαθηματικός

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής της Α' Τάξης του ΓΕΛ Παραμυθιάς στο Ναύπλιο

prosfora_ataksi_gel_param.doc

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής της Β' Τάξης του ΓΕΛ Παραμυθιάς στη Θεσσαλονίκη

prosfora_bgel_param.doc

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής του ΓΕΛ Παραμυθιάς στη Πράγα Τσεχίας

prosfora_praga.doc

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Γενικό Λύκειο Παραμυθιάς