ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Αρχική - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νομού Θεσπρωτίας Όλα τα Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Οργανικά_υπεραριθμίες_2018

Οργανικά_υπεραριθμίες_2018

ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2018

ΚΠΓ Πίνακας ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν τηλε-εξετάσεις στην 4ηενότητα

Ημερήσια εκδρομή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ημερήσιας εκδρομής

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στην Κέρκυρα

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στην Κέρκυρα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΡΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΤΕΡΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Σήμερα 2 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την μονοήμερη εκδρομή του σχολείου στο Τέροβο και στα Ιωάννινα:

 1. Κοντός Δημήτριος, Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 2. Μαρέτα Αικατερίνη, συνοδός.
 3. Ευθυμιάδου Σοφία, μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 4. Κώστα Νεφέλη, πρόεδρος, 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ1 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 5. Πατσούρας Ιωάννης, πρόεδρος, 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Γ2 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη μία (1) σφραγισμένη προσφορά από τα παρακάτω πρακτορεία ταξιδίων [Όλες οι κατατεθειμένες προσφορές ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

 1. 1.NIKOLAOUTOURS, τιμή κατά μαθητή 7,20 € και συνολικά 242 €

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε την προσφορά του πρακτορείου και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης,

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της μονοήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στο NIKOLAOUTOURS.

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος – Πρόεδρος                                                                                   

Μαρέτα Αικατερίνη - Μέλος

Ευθυμιάδου Σοφία - Μέλος

Κώστα Νεφέλη – Μέλος

Πατσούρας Ιωάννης – Μέλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Σήμερα 2 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την μονοήμερη εκδρομή του σχολείου στο Καλπάκι και στα Ιωάννινα:

 1. Κοντός Δημήτριος, Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 2. Στάμου Δήμητρα, συνοδός.
 3. Ευθυμιάδου Σοφία, μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 4. Γιαννάκης Δημήτριος, πρόεδρος, 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Α1 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 5. Τάχιας Αριστοτέλης, πρόεδρος, 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του τμήματος Α3 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη μία (1) προσφορά από τα παρακάτω πρακτορεία ταξιδίων [Όλες οι κατατεθειμένες προσφορές ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

 1. 1.ΚΤΕΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, τιμή κατά μαθητή 7,30 € και συνολικά 350 €

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε την προσφορά του πρακτορείου και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης,

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της μονοήμερης εκδρομής των μαθητών της Α’ Γυμνασίου στο ΚΤΕΛ.

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος – Πρόεδρος                                                                                   

Στάμου Δήμητρα - Μέλος

Ευθυμιάδου Σοφία - Μέλος

Γιαννάκης Δημήτριος – Μέλος

Τάχιας Αριστοτέλης – Μέλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ.

ekdromi leykada-preveza

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στην Κόνιτσα

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στην Κόνιτσα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής, στην Κέρκυρα - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής, στην Κέρκυρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΕ ΤΕΡΟΒΟ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Παραμυθιά Θεσπρωτίας                  

Τ.Κ.: 46200    

Πληροφορίες: κ. Κοντός Δημήτριος     

Τηλ. - Fax: 26660-22277

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Ημερομηνία: 26-4-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στο Τέροβο και στα Ιωάννινα»

Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν την προσφορά τους για τη διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Γ’ τάξης του σχολείου μας, στο Στρατιωτικό Μουσείο Οχυρού στο Τέροβο - Ιωάννινα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018. Οι προσφορές να κατατεθούν στον κ. Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00 π.μ., αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1. Για τη μετακίνηση:

- Αναχώρηση από Γυμνάσιο Παραμυθιάς στις 8:30 για Τέροβο  Ιωαννίνων

- Επιστροφή στα Ιωάννινα στις 12:30 μ.μ.

- Αναχώρηση για Παραμυθιά στις 14:40 μ.μ.

-Άφιξη στο Γυμνάσιο Παραμυθιάς
- Αριθμός μαθητών: 39

- Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3

2.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.
- Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
- Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
- Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου.
- Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής- ατυχήματος-νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης)
- Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ενημερώνουμε επίσης ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που αναγράφεται στη προκήρυξη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κοντός Δημήτριος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Παραμυθιά Θεσπρωτίας                  

Τ.Κ.: 46200    

Πληροφορίες: κ. Κοντός Δημήτριος     

Τηλ. - Fax: 26660-22277

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Ημερομηνία: 26-4-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στο Καλπάκι και στα Ιωάννινα»

Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν την προσφορά τους για τη μονοήμερη εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, σε Καλπάκι - Ιωάννινα, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018. Οι προσφορές να κατατεθούν στον κ. Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1. Για τη μετακίνηση:

- Αναχώρηση από Γυμνάσιο Παραμυθιάς στις 8:30 για Καλπάκι  Ιωαννίνων

- Αναχώρηση για Ιωάννινα στις 12:00

- Αναχώρηση από Ιωάννινα για Παραμυθιά στις 16:00

-Άφιξη στο Γυμνάσιο Παραμυθιάς
- Αριθμός μαθητών: 48

- Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3

2.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.
- Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
- Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
- Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου.
- Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής- ατυχήματος-νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης)
- Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ενημερώνουμε επίσης ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που αναγράφεται στη προκήρυξη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κοντός Δημήτριος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΕΥΚΑΔΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΦΙΛΙΑΤΩΝ

lefkada-preveza

Γυμνάσιο Νεραίδας

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής

Πινάκες Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ Μαΐου 2018

ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Πρακτικό αξιολόγησης 

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στο Μέτσοβο

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στο Μέτσοβο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Βρίσκεστε εδώ: Home