ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Αρχική - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νομού Θεσπρωτίας Όλα τα Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σήμερα, 14-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄, στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς κ. Ζαχαριά Παύλου, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της παρ. 2 του άρθρου 13 Υ.Α.33120/ΓΔ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017), προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Α΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, μετά από την από 7-3-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Παρόντες ήταν οι:

 1. Ζαχαριάς Παύλος Διευθυντής του ΓΕΛ Παραμυθιάς, εκπαιδευτικός ΠΕ 03, Πρόεδρος.
 2. Παπακώστας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός ΠΕ 04.01, συνοδός, μέλος.
 3. Κατσούλη Λαμπρινή, εκπαιδευτικός ΠΕ 13, συνοδός, μέλος.
 4. Οι μαθητές: Κάλος Δημήτριος, Τζώτρτζης Ανδρέας, Ντόκος Κων/νος, εκπρόσωποι των πενταμελών συμβουλίων, μέλη.

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα δύο κλειστές προσφορές από τα τουριστικά πρακτορεία:

α) «Connection» Γραφείο Γενικού Τουρισμού, Βενιζέλου 4, Θεσσαλονίκη,

β) «Boutas tours» TRAVEL AGENCY, Κύπρου 22, Ηγουμενίτσα,

προχώρησε στην αποσφράγιση τους. Στη συνέχεια, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των παραπάνω τουριστικών πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το οικονομικό συμφέρον των μαθητών, την περιοχή των επιλογών διαμονής, την αξιοπιστία του πρακτορείου,

Αποφασίζει

ομόφωνα, να αναθέσει την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Α΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί από 29-03-2018 έως 31-03-2018, στο τουριστικό πρακτορείο «Boutastours» TRAVELAGENCY, Κύπρου 22, Ηγουμενίτσα, διότι κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά. Συγκεκριμένα:

Ξενοδοχείο GrandHotelPalace 5*

Συνολική τιμή για 53 μαθητές: 6731 ευρώ.

Τιμή ανά μαθητή: 127 ευρώ.

(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος διαμονής και ο Φ.Π.Α.).

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                               1. Παπακώστας Αλέξανδρος

Ζαχαριάς Παύλος                                                      2. Κατσούλη Λαμπρινή

                                                                               3. Τζώτρτζης Ανδρέας

                                                                                          

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Γαρδικίου στη Θεσσαλονίκη.

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Γαρδικίου στη Θεσσαλονίκη

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΜΑΪΟΣ 2018

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου  2018

 

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 μέχρι και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018.

Περισσότερα: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΜΑΪΟΣ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του Γυμνασίου Φιλιατών στην Κόνιτσα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής του Γυμνασίου Φιλιατών στην Κόνιτσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

Γυμνάσιο Φιλιατών πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής Ναύπακτος

Γυμνάσιο Φιλιατών Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για Ναύπακτο

Γυμνάσιο Φιλιατών πρακτικο αξιολόγησης εκδρομής Θεσσαλονίκη

Γυμνάσιο Φιλιατών Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής σε Ναύπακτο - Πάτρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής σε Ναύπακτο - Πάτρα

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών 3ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών 3ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 2017-2018

Ανακοίνωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή της ΔΔΕ Θεσπρωτίας 2017-2018

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΝΑΥΠΛΙΟ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟ-ΜΥΚΗΝΕΣ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(στα Πλαίσια Πολιτιστικών προγραμμάτων)

Σήμερα 1 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Β’ τάξη του σχολείου στο Ναύπλιο:

 1. Κοντός Δημήτριος, Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 2. Γούσης Χρήστος, εκπαιδευτικός, συνοδός.
 3. Παντελής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός, συνοδός .
 4. Ζορκάδης Δημήτριος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 5. Αθανασίου Γεώργιος, Πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου του Β1 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
 6. Τσίλης Νικόλαος, Πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου του Β2 του Γυμνασίου Παραμυθιάς

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη μία (1) σφραγισμένη προσφοράαπό το παρακάτω πρακτορείο ταξιδίων [Η προσφορά ήταν εμπρόθεσμη και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

 1. 1.BOUTAS TOURS

HOTELJOHN & GEORGE - 4****-ΝΑΥΠΛΙΟ, τιμή κατά μαθητή 86 € και συνολικά 3.182 €)

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε την προσφορά του πρακτορείου

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου στο πρακτορείο ΒOUTASTOURSκαι να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.        

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος – Πρόεδρος                                                                                   

Γούσης Χρήστος - Μέλος

Παντελής Χαράλαμπος - Μέλος

Ζορκάδης Δημήτριος - Μέλος

Αθανασίου Γεώργιος – Μέλος

Τσίλης Νικόλαος – Μέλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομική προσφοράς σχετικά με τη μετακίνηση μαθητών για την Β φάση σχολικών αγώνων λυκείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3ήμερης εκδρομής Α' τάξης στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3ήμερης εκδρομής Α' τάξης στη Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΜΥΚΗΝΕΣ-ΕΠΙΔΑΥΡΟ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Παραμυθιά Θεσπρωτίας                  

Τ.Κ.: 46200    

Πληροφορίες: κ. Κοντός Δημήτριος     

Τηλ. - Fax: 26660-22277

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Ημερομηνία: 26-2-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής σε Ναύπλιο-Μυκήνες-Επίδαυρο»

Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν την προσφορά τους για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου μας σε Ναύπλιο-Μυκήνες-Επίδαυρο, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 29 έως το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018. Οι προσφορές να κατατεθούν στον κ. Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1. Για τις μετακινήσεις - διαμονή:
- Αριθμός μαθητών: 37 σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια.

- Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3, σε τρία μονόκλινα.

(Σημειώνεται ότι τα δωμάτια των εκπαιδευτικών θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο με αυτά των μαθητών για την καλύτερη επίβλεψή τους).

- Ξενοδοχείο 4 αστέρων (επίσημο χαρακτηρισμό ΕΟΤ) με  πρωινό όλες τις ημέρες.

- 1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Παραμυθιά στις 8:30 για Μυκήνες – Ναύπλιο, μέσω της Ιόνιας Οδού.

- 2η ΗΜΕΡΑ: Παλαμήδι – Ναύπλιο.

-3η ΗΜΕΡΑ: Επίσκεψη στην Επίδαυρο. Αναχώρηση διαμέσου Ισθμού της Κορίνθου, επίσκεψη στα Ίσθμια ( βυθιζόμενη γέφυρα). Επιστροφή στην Παραμυθιά μέσω της Ιόνιας οδού.

2.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.
- Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
- Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
- Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου.
- Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής- ατυχήματος-νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης)
- Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Το 20% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των όρων της προκήρυξης και θα αποδοθεί με την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των εκπαιδευτικών επισκέψεων που έχουν καθοριστεί το λεωφορείο θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των υπευθύνων της εκδρομής καθόλη τη διάρκεια αυτής

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Σημειώνεται τέλος ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που αναγράφεται στην προκήρυξη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κοντός Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετακίνηση μαθητών για την Α΄φάση σχολικών αγώνων Γυμνασίων-Λυκείων.

Αγώνες Στίβου Α΄Φάση Θεσπρωτίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΕ ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

praktiko_aksiologisis_prosforon_xanthi_kavala_thessaloniki

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΕΠΑΛ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ekdromi epal paramythias-filiaton

ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Βρίσκεστε εδώ: Home