ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Αρχική - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νομού Θεσπρωτίας Όλα τα Νέα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2017-2018

Κατάλογος_αιτήσεων_μετάθεσης_ΠΥΣΔΕ_ΣΕ_ΠΥΣΔΕ

Κατάλογος_αιτήσεων_μετάθεσης_ΣΕ_ΜΟΥΣΙΚΑ

Κατάλογος_αιτήσεων_μετάθεσης_ΣΕ_ΣΜΕΑΕ_ΚΕΔΔΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2017-2018

Κατάλογος_αιτήσεων_μετάθεσης_ΒΕΛΤΙΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκδρομή του Γυμνασίου Πέρδικας στα Ιωάννινα

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Πέρδικας στα Ιωάννινα

Σήμερα, 06 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.ΟΟ στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Πέρδικας, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για ημερήσια εκδρομή του σχολείου , όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 2/1-12-2017 του Διευθυντή του σχολείου για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ:176/29-11-2017), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠΔΒΜΘ/ΥΑ 129287/Γ2/ΦΕΚ 2796/Β/2.12.2011, άρθρο 14).  Παρόντες ήταν: ο Πρόεδρος της επιτροπής Οδυσσέας Ντάγκας , Διευθυντής και αρχηγός της εκδρομής και τα μέλη Σιόντης Κωνσταντίνος εκπαιδευτικός ΠΕ02, αναπληρωτής αρχηγός της εκδρομής, Γεωργούλας Δημήτριος ΠΕ04, συνοδός, ΛΑΧΑΝΙΔΗ Χριστίνα, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Ντάγκα Δροσούλα, πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του Γυμνασίου.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού αποσφράγισαν  τους πρωτοκολλημένους φακέλους προσφορών τους κατέταξαν κατά αύξουσα τιμή προσφοράς όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Αριθ. Πρωτ. Επωνυμία Ταξιδιωτικού γραφείου Τιμή ανά άτομο Συνολική τιμή
1 191/02-12-17 Nikolaou Tours & rent a car 6,29 € 220 €
2 192/05-12-17 Boutas Tours 7,86 € 275 €
         

Ελήφθησαν υπόψη όλες οι προσφορές.

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στον ποιοτικό έλεγχο της συμφερότερης  οικονομικά προσφοράς, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  Μετά από εξέταση της προσφοράς  διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του τουριστικού γραφείου NikolaouTours & rentacar  πληρούσε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη συμφερότερη οικονομικά τιμή για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου Πέρδικας στα Ιωάννινα στις 11/12/2017 γι αυτό και επιλέχτηκε.

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ                                                                    ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                                                                                  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                  ΝΤΑΓΚΑ  ΔΡΟΣΟΥΛΑ

                                  ΛΑΧΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

                                                                                                                                                                        

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών εκδρομής Τρίκαλα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 4/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Ιωάννης Αρβανίτης, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
 2. Λούκας Χρήστος, εκπρόσωπος γονέων
 3. Αναγνώστου Χρυσούλα, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 4. Μπάλλας Σπυρίδων, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 5. Δήμας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ΄ Τάξης- Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours β) Boutas Tours γ) Kotsis Travel δ)ΚΤΕΛΘεσπρωτίας

 1. Προχώρησε
 • Στηναποσφράγιση των προσφορών
 • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή - Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
 1. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί για 2 λεωφορεία/ 95 μαθητές/ 6 εκπαιδευτικοί.

α) Nikolaou Tours : Τιμή 850€

β) Boutas Tours :    Τιμή 940€

γ) Kotsis Travel:      Τιμή 940€ - 880€

δ) ΚΤΕΛ Θεσ/τίας:    Τιμή 800€

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 21/12/2017 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο          Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε ομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αρβανίτης

     Τα μέλη

  Λούκας Χρήστος

Αναγνώστου Χρυσούλα

Μπάλλας Σπυρίδων

Δήμας Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 13-12-17 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Για την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκδρομή μαθητών ΓΕΛ Φιλιατών στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκδρομή Β΄Λυκείου του ΓΕΛ Φιλιατών στην Αθήνα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2017-2018

6ΘΙΨ4653ΠΣ-1ΝΤ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΔΙΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 2666022683, ΦΑΞ. 2666024215

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την εκδρομή του Σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί

15 Δεκεμβρίου 2017 στα Ιωάννινα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχώρηση από Παραμυθιά 08:30 π,μ

Επιστροφή στην Παραμυθιά: 14:30 μ.μ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Αριθμός συμμετεχόντων: μαθητών 53 και 3  καθηγητών 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή  αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Σε κάθε προσφορά να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου διάθεσης ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Περιμένουμε τις προσφορές σας μέχρι  07-12-2017 και ώρα 12:00

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Νέα Ανάρτηση προσφοράς - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό Γ΄ Λυκείου Παραμυθιάς

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό Γ΄ Λυκείου Παραμυθιάς»

ΣΧΕΤ: Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011 (ΦΕΚ 2769/ τ. Β702-12-2011)

Νέα Ανάρτηση προσφοράς

     Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντη του ΓΕΛ.Παραμυθιάς σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 4/12/2017 μέχρι 07/12/2017 και ώρα 12:00 π.μ Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας, καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε θα γίνεται αποδεκτή.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Τόπος εκδρομής: Πράγα - Αθήνα ή Θεσσαλονίκη
 2. Ημερήσιες επισκέψεις : Δρέσδη , Κάρλοβυ Βάρυ  
 3. Χρόνος : Περίπου μέσα Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου
 4. Αναχώρηση από Παραμυθιά: Από το χώρο του σχολείου για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο)
 5. Αριθμός μαθητών: 50
 6. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (4 μονόκλινα)
 7. Λεωφορεία που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Προδιαγραφές ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, άδεια επταετίας για να εισέρχεται το λεωφορείο στο κέντρο των παραπάνω πόλεων
 8. Ξενοδοχείο στην Πράγα και στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη (τουλάχιστον 4 αστέρων). Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία.
 9. Διανυκτερεύσεις :5 ( 4 στην Πράγα – 1 Αθήνα ή Θεσσαλονίκη )
 10. Διαμονή με ημιδιατροφή ( πρωινό – βραδινό )
 11. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης.
 12. Αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία
 13. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή / μαθήτρια. Η προσφορά του τουριστικού γραφείου να κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει. Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο σχολείο.

                  

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Μαθηματικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

ekdromi Metsovo - Ioannina

  

                   

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο τουριστικά γραφεία και ΚΤΕΛ για εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στην Αθήνα (Βουλή)

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στην Αθήνα (Βουλή)

Προκήρυξη κάλυψης διδακτικών ωρών

Προκήρυξη κάλυψης διδακτικών ωρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό Γ΄Λυκειου Παραμυθιάς

)

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό Γ΄Λυκειου Παραμυθιάς»

 

ΣΧΕΤ: Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011 (ΦΕΚ 2769/ τ. Β702-12-2011

Ανάρτηση προσφοράς

     Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντη του ΓΕΛ.Παραμυθιάς σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 24/11/2017 μέχρι 30/11/2017 και ώρα 12:00 π.μ Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας, καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε θα γίνεται αποδεκτή.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Τόπος εκδρομής: Πράγα – Βιέννη – Βουδαπέστη ( μετακίνηση μεταξύ των πόλεων με λεωφορείο)
 2. Χρόνος : Περίπου τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου
 3. Αναχώρηση από Παραμυθιά:  από το  χώρο του σχολείου για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο)
 4. Αριθμός μαθητών: 50
 5. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (4 μονόκλινα)
 6. Λεωφορεία που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Προδιαγραφές ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, άδεια επταετίας για να εισέρχεται το λεωφορείο στο κέντρο των παραπάνω πόλεων
 7. Ξενοδοχεία στις παραπάνω πόλεις  (τουλάχιστον 4 αστέρων ). Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία.
 8. Διανυκτερεύσεις :6 ( 3 στην Πράγα – 1 στη Βιέννη – 2 στη Βουδαπέστη )
 9. Διαμονή με ημιδιατροφή ( πρωινό – βραδινό )
 10. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης.
 11. Αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία

                  

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Μαθηματικός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής του Γυμνασίου Φιλιατών στην Αθήνα (ΒΟΥΛΗ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή του Γυμνασίου Φιλιατών στην Αθήνα

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών 3ήμερης εκδρομής στην Αθήνα 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών 3ήμερης εκδρομής στην Αθήνα

ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Βρίσκεστε εδώ: Home