ΕΞΕ_-_105522_-_2022_-_Ηλεκτρονικές_αιτήσεις

Επίδειξη_γραπτών_2022

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους στο σχολείο που θα τοποθετηθούν οφείλουν:

Διευθυντές_Σχ._Μονάδων_6ΤΞΦ46ΜΤΛΗ-ΩΒ6

Διευθυντής_Εσπ_ΕΠΑΛ_69ΕΣ46ΜΤΛΗ-Ω7Ν

Εγκύκλιος_για_αποσπάσεις_νέων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022_ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44

Αίτηση_απόσπασης

Παράταση_υπευθύνων_6ΛΖ046ΜΤΛΗ-39Γ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους, να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Διευκρ_οδηγίες_για_νεοδιόριστους

Υποκατηγορίες