ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

            Στο Μαργαρίτι και στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου σήμερα 11/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:10 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Στάμου      Δήμητρα, Διευθύντρια του Σχολείου-      Πρόεδρος
 2. Παπαδοπούλου      Νατάσα, εκπρόσωπος γονέων
 3. Τσαβαλιά      Φαίδρα, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 4. Γκίνη      Αγγελική, Εκπρόσωπος Μαθητών, Α? Τάξης-Μέλος
 5. Κάλλη      Αικατερίνη, Εκπρόσωπος Μαθητών Β? Τάξης? Μέλος
 6. Μπόλωση      Κρυσταλλία, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ? Τάξης? Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours

 1. Προχώρησε
  • Στην       αποσφράγιση των προσφορών
  • Στη       γνωστοποίηση στα μέλη της, από τη Διευθύντρια ?Πρόεδρο, του περιεχομένου       της καθεμιάς.
 2. Προέβη      στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

α) Nikolaou Tours : Τιμή λεωφορείου 120 ?

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα στις 18-02-2015 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Nikolaoutours ομόφωνα διότι ήταν η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε και η οποία πληρούσε τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

                                                                     Τα μέλη

Στάμου Δήμητρα

Παπαδοπούλου Νατάσα

Τσαβαλιά Φαίδρα

Γκίνη Αγγελική

Κάλλη Αικατερίνη

Μπόλωση Κρυσταλλία

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

            Στο Μαργαρίτι και στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου σήμερα 11/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:10 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Στάμου      Δήμητρα, Διευθύντρια του Σχολείου-      Πρόεδρος
 2. Παπαδοπούλου      Νατάσα, εκπρόσωπος γονέων
 3. Τσαβαλιά      Φαίδρα, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 4. Γκίνη      Αγγελική, Εκπρόσωπος Μαθητών, Α? Τάξης-Μέλος
 5. Κάλλη      Αικατερίνη, Εκπρόσωπος Μαθητών Β? Τάξης? Μέλος
 6. Μπόλωση      Κρυσταλλία, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ? Τάξης? Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours

 1. Προχώρησε
  • Στην       αποσφράγιση των προσφορών
  • Στη       γνωστοποίηση στα μέλη της, από τη Διευθύντρια ?Πρόεδρο, του περιεχομένου       της καθεμιάς.
 2. Προέβη      στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

α) Nikolaou Tours : Τιμή λεωφορείου 120 ?

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα στις 18-02-2015 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Nikolaoutours ομόφωνα διότι ήταν η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε και η οποία πληρούσε τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

                                                                     Τα μέλη

Στάμου Δήμητρα

Παπαδοπούλου Νατάσα

Τσαβαλιά Φαίδρα

Γκίνη Αγγελική

Κάλλη Αικατερίνη

Μπόλωση Κρυσταλλία

Τοπική Πρόσληψη Ωρομισθίων ΔΔΕ Ηρακλείου

Πανελλήνιος μαθητικόs διαγωνισμός πειραμάτων EUSO 2015

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

 

Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την μονοήμερη διδακτική επίσκεψη του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18-2-2015 στην Ηγουμενίτσα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • 08:30 Αναχώρηση από Μαργαρίτι
 • 09:30 Άφιξη στην Ηγουμενίτσα
 • 10:00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
 • 12:00 Επίσκεψη στο Νέο Λιμάνι
 • 13:00 Αναχώρηση για Μαργαρίτι
 • 13:45 Άφιξη στο Μαργαρίτι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1. Αριθμός μαθητών:49
 2. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
 3. Για το παραπάνω πρόγραμμα ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση των μαθητών με λεωφορείο.
 4. Οι προσφορές θα κατατεθούν, σε κλειστό φάκελλο, στο γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου μέχρι την Τετάρτη, 11-2-2015 και ώρα 10:00 π.μ.
 5. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται
  1. Αριθμός πινακίδας του λεωφορείου.
  2. Αντίγραφο άδειας του οδηγού.
  3. Αντίγραφο ελέγχου ΚΤΕΟ.
  4. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  5. Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου που πρέπει να καλύπτει τους επιβαίνοντες.
  6. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την τέλεση Σχολικών εκδρομών - υπεύθυνη δήλωση ότι ο Διοργανωτής διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  7. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής ? ατυχήματος ? νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης

Η Διευθύντρια

Στάμου Δήμητρα

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

            Στην Ηγουμενίτσα και στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου σήμερα 4/2/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Χίσσας Ευάγγελος, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος
 2. Νικολάου Σπύρος, εκπρόσωπος γονέων
 3. Αναστασιάδη Ευφροσύνη, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 4. Πανταζή Σοφία, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 5. Γαλάνης Δονάτος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ? Τάξης? Μέλος
 6. Λιόντος Δημήτριος, Εκπρόσωπος Μαθητών Γ? Τάξης? Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours

β) Boutas Tours

γ) Kotsis Travel

δ) Travelchoices ? Λιώλη Χριστίνα & Σια ΟΕ

 1. Προχώρησε
  • Στηναποσφράγιση των προσφορών
  • Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή ?Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.
 2. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

α) Nikolaou Tours : Τιμή ανά ημέρα 95 ?, για τρεις ημέρες 285?

β) Boutas Tours :    Τιμή ανά ημέρα 75?, για τρεις ημέρες 225?

γ) Kotsis Travel:      Τιμή ανά ημέρα 100 ?, για τρεις ημέρες 300?

δ) Travelchoices:   Τιμή ανά ημέρα 130?, για τρεις ημέρες 390?

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΠΕ Φιλιατών στις 11/2/2015 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο BoutasTours ομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Χίσσας Ευάγγελος

Τα μέλη

 

 1. Νικολάου Σπύρος
 2. Αναστασιάδη Ευφροσύνη,
 1. Πανταζή Σοφία, Συνοδός
 2. Γαλάνης Δονάτος, Εκπρόσωπος
 3. Λιόντος Δημήτριος, Εκπρόσωπος
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γυμνάσιο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ 21/03/2015 Στην Παραμυθιά και στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς στις 28/01/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15, η επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Κοντό Δημήτριο ως πρόεδρο, τους ορισθέντες καθηγητές, εκπροσώπους των μαθητών της Γ΄ τάξης και τον Πρόεδρο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς , συνεδρίασε με θέμα την «Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων» για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης - εκδρομής- στη Γενεύη από 21/03/2015 έως 26/03/2015 Ο Πρόεδρος αφού αποσφράγισε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις παρακάτω τιμές: 1 Ταξιδιωτικό Γραφείο: Pamvotistravel Τιμή κατά μαθητή 358 ευρώ 2. Ταξιδιωτικό Γραφειο: κ Κώτση (KOTSISTRAVELSERVICES) Τιμή κατά μαθητή 327 ευρώ Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη το ΦΕΚ 2769/2011 υπ? αριθμ.12928/Γ2 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, άρθρο 14 και την από 20/1/2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της ΔΔΕ Θεσπρωτίας καθώς επίσης και την υπ?αριθμ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο Pamvotistravel με τιμή 358 ? ανά μαθητή. Επιλέχτηκε η παραπάνω προσφορά αν και ακριβότερη, επειδή ήταν σαφέστερη ως προς την ποιότητα των ξενοδοχείων,( 4αστέρων), τον αριθμό των δωματίων και τον συνοδό ξεναγό. Η προσφορά που ήρθε εκπρόθεσμα 3.Ταξιδιωτικό Γραφείο: Dromeastravel Τιμή κατά μαθητή: 359 ευρώ ή 399 ευρώ δεν αξιολογήθηκε. Εξάλλου ήταν ακριβότερη από την επιλεγείσα και με λιγότερες παροχές. Η επιτροπή Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος Μάρκου Ευφροσύνη Συνοδός Παπαδήμας Αντώνης Συνοδός Ζορκάδης Δημήτριος Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων Βύρωνας Βάτσιος Πρόεδρος 15/λούς Συμβουλίου Μαθητών Η οριστική ανάθεση της εκδρομής θα γίνει μετά από την παρέλευση της διήμερης προθεσμίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων

Για την προκύρηξη πατήστε εδώ.

Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Τοπική προκύρηξη Α' Πειραιά

Τοπική προκήρυξη ΔΔΕ Καβάλας

Αίτηση δήλωση Πανελληνίων εξετάσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

AKTOPLOIKA EISITIRIA GIA ITALY

AKTOPLOIKA EISITIRIA GIA ITALY

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 14/2/2015

Στην Παραμυθιά και στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς σήμερα 12/01/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Στεφάνου Κων/νο ως πρόεδρο, τους ορισθέντες καθηγητές, εκπροσώπους των μαθητών της Γ τάξης και την Πρόεδρο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ΓΕΛ Παραμυθιάς , συνεδρίασε με θέμα την «Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων» για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης - εκδρομής- στην Ρώμη από 14/2/2015 έως 20/2/2015

Ο Πρόεδρος αφού αποσφράγισε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις παρακάτω τιμές:

1 Ταξιδιωτικό Γραφείο: Manessis ?Ταξίδια Άνεσης

     Τιμή κατά μαθητή 357ευρώ

2. Ταξιδιωτικό Γραφειο: κ Κώτση (KOTSISTRAVELSERVICES)

Τιμή κατά μαθητή 288 ευρώ

3. Ταξιδιωτικό Γραφειο : PAMVOTISTRAVEL

Τιμή κατά μαθητή 294 ευρώ

4. Ταξιδιωτικό Γραφειο : Τravel City

Τιμή κατά μαθητή 297 ευρώ

`           Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη το ΦΕΚ 2769/2011  υπ? αριθμ.12928/Γ2 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, άρθρο 14 και την από 23/1/2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της Σχολικής μονάδας αλλά και στον ιστοχώρο της ΔΔΕ Θεσπρωτίας καθώς επίσης και την υπ?αριθμ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο KOTSISTRAVELSERVICES με διαμονή στο ξενοδοχείο ESH 4*supκαι τιμή 288 ? ανά μαθητή

Η επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Υπογραφή

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                        

Πρόεδρος

 

ΚΑΚΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Συνοδός

 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Συνοδός

 

ΣΙΩΠΗ ΧΡΥΣΑ

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων

 

ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

               

               

Πρόεδρος 15/λούς Συμβουλίου Μαθητικών κοινοτήτων

 

Η οριστική ανάθεση της εκδρομής θα γίνει μετά από την παρέλευση της διήμερης προθεσμίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων

Κατάλογοι αιτήσεων μετάθεσης - Ανακοινοποίση στο ορθό

Ανακοίνωση των πινάκων της ΔΔΕ Θεσπρωτίας με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατα κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Απο 15-12-2014 μέχρι και 31-12-2014 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης απο το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων απο τους ενδιαφερόμενους.

Εξετάσεις Ελληνομάθειας

 

Το ΚΕΣΥΠ Ηγουμενίτσας, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς και με την υποστήριξη του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  Θεσπρωτίας, διοργανώνουν, εκδήλωση-ημερίδα, με θέμα: «Κριτήρια του εφήβου στην επιλογή επαγγέλματος - Πώς θα βοηθήσουν οι γονείς».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00΄ π. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων  «ΚΑΡΚΑΜΙΣΙ»  του Δήμου Σουλίου, στη Παραμυθιά.

Συμμετέχουν:

 • Ομάδα μαθητών της Γ΄  Τάξης του Γυμνασίου Παραμυθιάς, οι οποίοι θα παίξουν δύο θεατρικά δρώμενα, από το Βιβλίο του Νίκου Δεμερτζή: «Ο επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Πράξη».
 • Η ψυχολόγος κ. Τζοβάρα Αγγελική, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα: «Η ταυτότητα του εφήβου ? Σχέσεις με τους γονείς».
 • Η ψυχολόγος κ. Νίκου Αλεξία, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα: «Ο ρόλος των γονέων στον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους».

Την εκδήλωση συντονίζουν οι Υπεύθυνες του ΚΕΣΥΠ και του ΣΣΝ Θεσπρωτίας, κ. κ.  Ζήση Σταυρούλα και Κοτσώνη Αλεξάνδρα.

Αφίσα Εκδήλωσης Παραμυθιάς

 

 

Υποκατηγορίες