ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

            Στο Μαργαρίτι και στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου σήμερα 11/3/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:45 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Στάμου      Δήμητρα, Διευθύντρια του Σχολείου-      Πρόεδρος
 2. Μαλάμου      Κων/να, Συνοδός- Αρχηγός Εκδρομής- Μέλος
 3. Μπλιώνας      Βασίλειος, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 4. Μπούλη      Παναγιλωτα, Εκπρόσωπος Μαθητών-Μέλος
 5. Ντρίτσος      Απόστολος,Εκπρόσωπος Μαθητών? Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours

β) Boutas Tours

γ) Scarpos Tours

 1. Προχώρησε
  • Στην       αποσφράγιση των προσφορών
  • Στη       γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή ?Πρόεδρο, του περιεχομένου       της καθεμιάς.
 2. Προέβη      στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

α) Nikolaou Tours : Τιμή λεωφορείου 235.20 ? - Τιμή ανά μαθητή 5,60 ?

β) Boutas Tours :    Τιμή λεωφορείου 225 ? - Τιμή ανά μαθητή 5,36 ?

γ) ScarposTours:   Τιμή λεωφορείου 230 ?

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τμήμα Χημείας στις 26/3/2014 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο BoutasToursομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

                                                                     Τα μέλη

Στάμου Δήμητρα

Μαλάμου Κων/να

Μπλιώνας Βασίλειος

Μπούλη Παναγιώτα

Ντρίτσος Απόστολος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

            Στο Μαργαρίτι και στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου σήμερα 11/3/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:45 συνεδρίασε η επιτροπή, για την αξιολόγηση των προσφορών, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Στάμου      Δήμητρα, Διευθύντρια του Σχολείου-      Πρόεδρος
 2. Μαλάμου      Κων/να, Συνοδός- Αρχηγός Εκδρομής- Μέλος
 3. Μπλιώνας      Βασίλειος, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος
 4. Μπούλη      Παναγιλωτα, Εκπρόσωπος Μαθητών-Μέλος
 5. Ντρίτσος      Απόστολος,Εκπρόσωπος Μαθητών? Μέλος

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Nikolaou Tours

β) Boutas Tours

γ) Scarpos Tours

 1. Προχώρησε
  • Στην       αποσφράγιση των προσφορών
  • Στη       γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή ?Πρόεδρο, του περιεχομένου       της καθεμιάς.
 2. Προέβη      στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

α) Nikolaou Tours : Τιμή λεωφορείου 235.20 ? - Τιμή ανά μαθητή 5,60 ?

β) Boutas Tours :    Τιμή λεωφορείου 225 ? - Τιμή ανά μαθητή 5,36 ?

γ) ScarposTours:   Τιμή λεωφορείου 230 ?

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τμήμα Χημείας στις 26/3/2014 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο BoutasToursομόφωνα διότι ήταν η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

                                                                     Τα μέλη

Στάμου Δήμητρα

Μαλάμου Κων/να

Μπλιώνας Βασίλειος

Μπούλη Παναγιώτα

Ντρίτσος Απόστολος

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

 

Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26-3-2014 στα Ιωάννινα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • 08:15 Αναχώρηση από Μαργαρίτι
 • 09:30 Άφιξη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ? Τμήμα Χημείας
 • 12:30 Αναχώρηση από τα Ιωάννινα
 • 13:45 Άφιξη στο Μαργαρίτι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1. Αριθμός μαθητών:42
 2. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
 3. Για το παραπάνω πρόγραμμα ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση των μαθητών με λεωφορείο.
 4. Οι προσφορές θα κατατεθούν, σε κλειστό φάκελλο, στο γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου μέχρι την Τρίτη, 11-3-2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 5. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται
  1. Αριθμός πινακίδας του λεωφορείου.
  2. Αντίγραφο άδειας του οδηγού.
  3. Αντίγραφο ελέγχου ΚΤΕΟ.
  4. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  5. Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου που πρέπει να καλύπτει τους επιβαίνοντες.
  6. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την τέλεση Σχολικών εκδρομών - υπεύθυνη δήλωση ότι ο Διοργανωτής διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  7. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής ? ατυχήματος ? νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2ημερη εκδρομή ΚΠΕ Κέρκυρας του 3ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας. Η πρόσκληση εδώ


Μετά την συνεδρίαση της επιτροπής και το άνοιγμα προσφορών, την πραγματοποίηση της διήμερης εκδρομής στο ΚΠΕ Κέρκυρας, αναλαμβάνει το τουριστικό γραφείο KOTSIS Travel Services λόγω οικονομικότερης προσφοράς

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκδρομή 2ου ΓΕΛ στα Ιωάννινα

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ Ηγ/τσας  έχει εγκριθεί η  λειτουργία νέου τμήματος στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων». Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε  τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας και

αναρτήσετε το Δελτίο τύπου που σας επισυνάπτουμε στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

Η ηλεκτρονική αίτηση  για επιλογή  καταρτιζομένων ξεκινά  από την  Πέμπτη 20-2-2014  και ολοκληρώνεται  τη Κυριακή 23-2-2014 και ώρα  23.59 μμ.

Το σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων  είναι προσβάσιμο   στον ιστότοπο   dioni.sch.gr

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,(http://www.minedu.gov.gr/">www.minedu.gov.gr) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (http://www.gsae.edu.gr/">www.gsae.edu.gr) και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (http://www.inedivim.gr/">www.inedivim.gr)

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων καταρτιζομένων το Ι.Ε.Κ . θα παραμείνει ανοιχτό το Σάββατο 22-2-2014 και την Κυριακή 23-2-2014 κατά τις ώρες 11:00 π.μ. ? 14:00 μμ.

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε συμπληρωματική εγκύκλιος αναφορικά με την πρόσβαση υποψηφίων ΕΠΑΛ (ομάδα Α) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ποσοστό 10%. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

Σήμερα Τετάρτη 12/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή κ. Ζαχαριά Παύλου συνήλθε η ορισθείσα από τον Δ/ντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αναφέρονται  στην εκδρομή της Α΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη.

 Έχουν κατατεθεί στην ορισμένη ημερομηνία 03/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. οι παρακάτω προσφορές :

1)connection -travel

2) KOTSIS TRAVEL SERVICES

       Η επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών των τουριστικών γραφείων . Μετά από την μελέτη των προσφορών και συνυπολογίζοντας την επιθυμία των μαθητών που εκφράστηκε δια του εκπροσώπου των , η επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο KOTSIS TRAVEL SERVICES , καθώς κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά .

     Η οριστική ανάθεση της εκδρομής θα γίνει μετά παρέλευση της διήμερης προθεσμίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων .

 Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη

Παρακαλούνται οι Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία στη ΔΔΕ Θεσπρωτίας να παρουσιαστούν μέχρι την Τετάρτη 19/02/2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στην Διεύθυνση Δ.Ε. Θεσπρωτίας για να δηλώσουν Σ.Κ.Ε.Δ. προτίμησης. Η σειρά κατάταξης και οι κενές θέσεις ανά ΣΚΕΔ φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. Όσοι από τους επιλεγέντες δεν καταθέσουν αίτηση προτίμησης σε ΣΚΕΔ της ΔΔΕ Θεσπρωτίας παρακαλούμε να μας το δηλώσουν με Υπευθυνη δήλωσή τους.

pinakas_kenwn_thesewn_Thesprwtias

pe02_pinakas_katataksis_aitountwn_Thesprwtias

pe03_pinakas_katataksis_aitountwn_Thesprwtias

pe04.01_pinakas_katataksis_aitountwn_Thesprwtias

 

 

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2009?2010, 2010?2011, 2011?2012 και 2012?2013, με την ειδική κατηγορία 5%, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας.
Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009?2010 και 2010?2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011?2012 και 2012?2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών, ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από τις 17-02-2014 έως τις 28-02-2014 στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της Α.Ε.Α. που επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην Φ1/21140/Β3/14-02-2014 (ΦΕΚ Β? 349) υπουργική απόφαση δικαιολογητικά.

 

      Σήμερα Τετάρτη 12/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή κ. Ζαχαριά Παύλου συνήλθε η ορισθείσα από τον Δ/ντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αναφέρονται στην ανάρτηση στο διαδίκτυο ( 27-01-2014) για την εκδρομή της Β΄ Λυκείου στην.

      Έχουν κατατεθεί στην ορισμένη ημερομηνία 10/02/2014 και ώρα 12.30 μ.μ. οι παρακάτω προσφορές :

24) KOTSIS TRAVEL SERVICES

5) NIKOLAOU TOURS

6) BOUTAS TOURS

       Η επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών των τουριστικών γραφείων . Μετά από την μελέτη των προσφορών και συνυπολογίζοντας την επιθυμία των μαθητών που εκφράστηκε δια του εκπροσώπου των , η επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο ΝΙΚΟΛΑΟΥ tours&rent a car , καθώς κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά .

     Η οριστική ανάθεση της εκδρομής θα γίνει μετά παρέλευση της διήμερης προθεσμίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων .

 Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη

Υποκατηγορίες