ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καμία αλλαγή στις πανελλαδικές μέχρι το 2016-2017

 

 

Καμιά αλλαγή, τουλάχιστον μέχρι το σχολικό έτος 2016-2017, δεν πρόκειται να γίνει για τις εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων στα ΑΕΙ, ξεκαθάρισε τον περασμένο μήνα,  στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.

Με απόφαση του ΠΕΚ Κοζάνης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για την ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών σχετικά με την υλοποίηση επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» μέχρι τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013.

Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας)

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εισήγαγε το 2010 τη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση».

 

Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας. Η δράση αποτελεί μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι καλές πρακτικές, όπως αναδεικνύονται μέσα από την διαδικασία αυτής της δράσης και τη μελλοντική της εφαρμογή κατά τις επόμενες σχολικές χρονιές, αναρτώνται στον ιστότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης), που αποτελεί στο εξής μία δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΑΞΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ

PROKIRIXI.doc

Σχετικά έγγραφα

egkrisi_sem_kesyp.doc

Μόρια Μεταθέσεων Μεταθέσεις 2011-2012

egkyklios_aspaite.pdf

epanaprokiriksi_thesis.doc

egkyklios.doc

prosfora1gymaeiioanninon.doc

prosfora1gelionannina.doc

prosfora2gymioannina.doc

Υποκατηγορίες