ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ_2022_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε, για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2_Ανακ.στο_ορθό.pdf
ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ_ΑΠΟ_ΚΛΑΔΟ_ΣΕ_ΚΛΑΔΟ.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΕ_ΚΕΔΑΣΥ.docx

Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και  σε ξεχωριστό αρχείο την αίτηση που βρίσκεται στο τέλος της εγκυκλίου προκειμένου για τη διευκόλυνση των υποψηφίων

και παρακαλείσθε για τη δημοσιοποίηση αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 16-20/5/2022

Εγκύκλιος_για_Αποσπάσεις_σε_φορείς_ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ.pdf

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022.

Εγκύκλιος_Μηχανογραφικού_2022.pdf

ΕΞΕ_-_52884_-_2022_-_εξετάσεις_μαθητών_αρθ_151_του_ν_4610_2019.pdf

ΝΕΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΙΩΑΝΝΙΝΑ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ανακοινώνουμε εκ νέου την πρόσκληση, γιατί δεν στάλθηκε κάποια προσφορά μέχρι σήμερα, 11:30π.μ. 

Ονομαστικός Πίνακας_Υπεραριθμίες_22-23

πρακτικό αξιολόγησης 2.pdf

Η β΄ φάση του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου 2022 και του 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022, θα πραγματοποιηθεί στο  2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας ως εξής: 

Το  Σάββατο 07 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00- 13:00 για τους/ τις μαθητές/ τριες της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Την  Κυριακή 08 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 -13:00 για τους/ τις μαθητές/ τριες της Γ΄ Γυμνασίου και 11:00- 14:00 για τους/ τις μαθητές/ τριες του Λυκείου.

Σας ενημερώνουμε πως η υπεραριθμία του κλάδου ΠΕ04 στο Γυμνάσιο Μαργαριτίου είναι ειδικότητας ΠΕ04.01 Φυσικών και όχι ΠΕ04.02.

Οργανικά_υπεραριθμίες_22-23_ΟΡΘΟ

ΘΕΤΙΚΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 22-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΑΓΩΝΩΝ_ΛΥΚΕΙΩΝ_Α_ΦΑΣΗΣ_2022.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υποκατηγορίες