Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας» (Social InnovationRelay) και του μαθητικού διαγωνισμού «Πανελλαδικός Τελικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας», που αφορά μαθητές/τριες Γ’ τάξης Γυμνασίου/Δ’ τάξης Ειδικού Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου όλων των τύπων, Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Έγκριση_προγράμματος

Pin It