Χρονική επέκταση υλοποίησης του προγράμματος «Διερμηνεία για την Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το σχολικό έτος 2023-2024.

Χρονική_Επέκταση_Διερμηνείας

1.Μετάδραση_Διερμηνεία

2.Μετάδραση_Διερμηνεία

Pin It