Έγκριση και προκήρυξη του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Γύρω γύρω όλη … η οικονομία» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2023-24.Έγκριση_Διαγωνισμού

Προκήρυξη_Διαγωνισμού

Pin It