Χρονική επέκταση έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Ενημέρωση μαθητών για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα και τους Παράγοντες Κινδύνου».

Ελληνική_Καρδιολογική_Εταιρεία

1. Απολογισμός_Προγραμμάτων_Φορέων_για_το_σχολικό_έτος_2023-24

2. Συντονιστές_2023-2024

Pin It