Ο διαγωνισμός με θέμα «Η θάλασσα στην ποίηση» απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Ε' και Στ' του Δημοτικού Σχολείου και όλων των τάξεων Γυμνασίου, όλων των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Έναρξη: Φεβρουάριος 2024 και διάρκεια έξι (6) μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2024.

Έγκριση_διαγωνισμού
Προκήρυξη_διαγωνισμού

Pin It