Σας γνωρίζουμε ότι, εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2022-2023, η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών(Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.)  με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης - 2023», η οποία θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 (Εαρινή Ισημερία).

Έγκριση_εκπαιδευτική_δράση_ανακοινοποίηση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας καλεί νέους/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2023, προκειμένου να συγκροτηθεί η Εθνική Αποστολή που θα συμμετάσχει στον «34ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες του Βελγίου, από 12 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Εθνικός_Διαγωνισμός_Νέων_Επιστημόνων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Δράσεις ενταξιακής κουλτούρας: ΙΣΟΤΗΣ-ΦΙΛΟΤΗΣ», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δημοτικού (Ε ́- Στ ́ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου γενικής, επαγγελματικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. της χώρας.

Isotis_Filotis_ΥΠΑΙΘ

Isotis_Filotis_Ερωτηματολόγια

Isotis_Filotis_Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «STEM Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Generation Next», του φορέα «SciCo, Science Communication – Επιστήμη Επικοινωνία», απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των Α ́ και Β ́τάξεων Γυμνασίων & Ειδικών Γυμνασίων – ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023.


Έγκριση_εκπαιδευτικών_προγραμμάτων

Ενημέρωση για την έγκριση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίου-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023.


Έγκριση_Generation_Next

Προκήρυξη_Generation_Next

Ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή των ημερομηνιών διεξαγωγής του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2023, από τις 6, 7 και 8 Απριλίου 2023 στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2023.Νέα_ημερομηνία_European_School_Radio_2023

Ενημέρωση σχετικά με την αναβολή του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ιστορίας με τίτλο «ἱστορεῖν: η ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή» για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

 

Μη_πραγματοποίηση_μαθητικού_διαγωνισμού

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τη διεξαγωγή του 36ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ., όλης της χώρας.

Έγκριση_διαγωνισμός_χημείας

Επικαιροποιημένο_σχέδιο_προκήρυξης

Αφίσα_διαγωνισμού_χημείας

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η διενέργεια του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού Ρομποτικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας-Pierce με τίτλο «Racecar Challenge», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α ́ τάξης Λυκείου), δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Έγκριση_μαθητικού_διαγωνισμού_ρομποτικής

Προκήρυξη_Racecar

Σας ενημερώνουμε  ότι το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης και τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την 3η Διεθνή Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας με θέμα: «Η λογοτεχνία αλλιώς... χωρίς κλικ» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Συνάντηση απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου της Ελλάδας και της Ομογένειας.

Διεθνής_Μαθητική_Συνάντηση_Λογοτεχνίας

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης του Μουσικού Σχολείου Καβάλας με τίτλο «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία....» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Έγκριση_διεξαγωγής_του_Μαθητικού_Φεστιβάλ

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού Φυσικής "Αριστοτέλης" 2023 για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.

Διεξαγωγή_Πανελλήνιων_Διαγωνισμών_Φυσικής_Αριστοτέλης

Εγκύκλιος_Διαγωνισμού_Γυμνασίου-Λυκείου_2023

Ανακοίνωση_Διαγωνισμού_2023

Αφίσα_Διαγωνισμών_2023

Ο μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: «Μαθητές πρεσβευτές πολιτισμού», διοργανώνεται από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή Π. Βόσσου Α.Ε. και απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου (της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Μουσικών/Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων) όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού

 

Έγκριση_μαθητικού_διαγωνισμού

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ζ ́ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων: Ρήσεις και Αντιρρήσεις» που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2023 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων όλης της χώρας χωρίς κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες/ουσες

Έγκριση_Διασχολικών_Αγώνων_Ρητορικής_Τέχνης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 ώρες. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη πρόσκληση, ενώ οι ενδιαφερόμενες/-οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στον εξής σύνδεσμο. Θα ακολουθήσει σχετική διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023, στις 18.00-20.00


Έγκριση_προγράμματος_Ίδρυμα_Λαμπράκη

Πρόσκληση_εκπαιδευτικού_προγράμματος

ΕΞΕ_-_15714_-_2023.pdf