Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα ΔΔΕ Θεσπρωτίας
Εμφανίσεις: 101

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Ω2ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΛΔ9.pdf_-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ_ΣΤΗΡΙΞΗΣ_2022-2023.pdf

Επισυνάπτονται τρεις (3) πίνακες excel (κάντε κλικ σε κάθε πίνακα για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία):

 

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: αφορά στηνπαράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: αφορά στην στήριξη από ΕΒΠ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: αφορά στηστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για Π.Σ. από εκπαιδευτικό

1.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΠΕ

Έως και Τρίτη, 21/6/2022

2.

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

3.

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΠΕ

Έως  και Πέμπτη,  07/07/2022

4.

Επεξεργασία και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

Έως Τρίτη, 12/07/2022

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για Π.Σ. από εκπαιδευτικό

1.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

Έως και Πέμπτη, 30/6/2022

2.

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΔΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

Έως και Τετάρτη, 06/07/2022

3.

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΔΕ

Έως και Παρασκευή, 08/07/2022

4.

Επεξεργασία και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

Έως Τετάρτη, 13/7/2022

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΕΒΠ 

1.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

Έως και Τρίτη, 21/6/2022

2.

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

3.

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΠΕ

Έως και Πέμπτη, 07/07/2022

4.

Επεξεργασία και αποστολή  πινάκων από τις ΔΙΠΕ στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

Έως Δευτέρα, 11/07/2022

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΕΒΠ

1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

Έως και Πέμπτη, 30/6/2022

2

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

Έως και Τετάρτη, 06/07/2022

3

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΔΕ

Έως και Παρασκευή, 08/07/2022

4

Επεξεργασία και αποστολή πινάκων από τις ΔΙΔΕ στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

Έως Τετάρτη, 13/7/2022

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΠΕ

Έως και  Τρίτη, 21/6/2022

2

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στις ΠΔΕ

Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

3

Συμπλήρωση πινάκων από ΠΔΕ  και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

Έως Πέμπτη, 07/07/2022

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

Έως και  Πέμπτη, 30/6/2022

2

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στις ΠΔΕ

Έως και Πέμπτη, 07/07/2022

3

Συμπλήρωση πινάκων από ΠΔΕ  και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

Έως Τρίτη, 12/07/2022

 

 

Συμπληρωματικά και προς διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε τα συνοδευτικά υποδείγματα της εγκυκλίου σε μορφή Word και συγκεκριμένα τα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΒ. ΠΑΙΔΑΓ.ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-23