Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα ΔΔΕ Θεσπρωτίας
Εμφανίσεις: 61

Σας διαβιβάζουμε την αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 1051/10264/06-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.» και σας παραπέμπουμε στην αρ. πρωτ. 40586/E2/08-04-2022/ ΑΔΑ: ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ εγκύκλιό μας (επισυνάπτεται), σε ότι αφορά τη διαδικασία και την αποστολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να μας αποσταλούν μέχρι τις 22/07/2022.

91S146MTL6_HPL_ANARTITHEISA_EGKYKLIOS.pdf

40586Ε2_08-04-2022_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ_2022Α.pdf