Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ενισχυτικής διδασκαλίας

Κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι στον ανωτέρω πίνακα εκπαιδευτικοί, να προσέλθουν μόνο την Τρίτη 22/11/2022 και ώρα 09:00 στα γραφεία της ΔΔΕ Θεσπρωτίας, για να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

Pin It