Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ:

Ανακοινοποίηση στο ορθό λόγω Υπηρεσιακών Μεταβολών των παρακάτω εκπαιδευτικών:

1) Καραγιαννόπολος Ιωάννης, κλ. ΠΕ80 και

2) Χατζόγλου Ελένη, κλ. ΠΕ07

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ(4)

Pin It