ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

 

 

 

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτεραιότητας:

 

 

Αθήνα,              11-02-2013

Αρ. Πρωτ.         18653/Γ2

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80, Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: κ. Α. Πασχαλίδου

                     κ. Ρ. Γεωργακόπουλος

Τηλέφωνο: 210-3442238, 210-3442243

FAX: 210-3443390

 

 

 

 

 


ΠΡΟΣ:

 

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης του συνημμένου πίνακα

 

 

                                                                                                                          

ΚΟΙΝ.:

 • Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του συνημμένου πίνακα)

 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αν. Τσόχα 36

11521 Αθήνα

 

 

 

 

Θέμα: Δραστηριότητες Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

 

Σας ενημερώνουμε ότι στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), έχει εγκριθεί προς υλοποίηση η Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών», με δικαιούχο το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΘΠΑ.

Η Πράξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες των Περιφερειών που συμπεριλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στους παρακάτω Θεματικούς Κύκλους:

 

 1. 1.Μαθητική Διαρροή
 2. 2.Σχολική βία και παραβατικότητα
 3. 3.Σχολείο και απασχόληση
 4. 4.Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση.
 5. 5.Σχολείο ? Εκπαιδευτικοί ? Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες
 6. 6.Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
 7. 7.Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα

 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών (25 ώρες δια ζώσης και 10 εξ αποστάσεως). Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ανά θεματικό κύκλο σε τμήματα των 20 ατόμων και θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της διετίας 2013 - 2014.

Τα κριτήρια επιλογής των πόλεων και των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια θα καθορισθούν και θα κοινοποιηθούν από τους φορείς υλοποίησης της πράξης μαζί με όλες τις απαραίτητες οργανωτικές και άλλες πληροφορίες (προθεσμίες, ημερομηνίες διεξαγωγής, όροι παρακολούθησης κ.λ.π.).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων τις εκπαιδευτικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας.

 

Συνημ.: 1 σελ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.    

Δ/νση Σπουδών Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. 1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. 2.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. 3.

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 1. 4.

ΘΕΣ­ΣΑΛΙΑΣ

 1. 5.

ΚΡΗ­ΤΗΣ

 1. 6.

ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. 7.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. 8.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 1. 9.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10.   

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. 11.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Pin It