Επανακοινοποίηση των αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.Παράλληλη_ΕΕΠ_ΕΒΠ_621446ΝΚΠΔ-Ω9Η

ΠΔΕ_94ΛΣ46ΝΚΠΔ-ΨΦ4

Pin It