ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

-----

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Ιωάννινα,18-02-2013

Αριθ. Πρωτ.:Φ.30/908

-----

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Ανεξαρτησίας 146

 

Τ.Κ. - Πόλη:

45444 - Ιωάννινα

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ιστοσελίδα:

http://srv-ipeir.pde.sch.gr

 

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πληροφορίες:

Xήρα Δήμητρα

 

Τηλέφωνο:

26510-83982

 

 

Fax:

26510-83974

 

 

ΘΕΜΑ:«Διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού   (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου»

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

 

            Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
 1. 2.Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999«Κύρωση κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 45/τΑ?)».
 2. 3.Τις διατάξεις του αρθρ.. 24 παρ. 4, Ν. 3699/26-9-2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α'/02-10-2008) με θέμα: «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με την συγκρότηση του ΠΥΣΕΕΠ»
 3. 4.Τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 29 του Ν. 2817/14-03-2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α?/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
 4. 5.Τις διατάξεις του Ν. 2986/13-02-2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α?/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 5. 6.Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/29-03-2010 τ. Α')
 6. 7.Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τ.Α?/19-05-2010)
 7. 14.Την αριθ. πρωτ. Φ.350.2/1/32/Δ1/2-01-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα:« Διορισμός Περιφερειακών Δ/ντών -Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
 8. 15.Την αριθμ. πρωτ. 162062/Γ6/21-12-2012 ανακοινοποίηση της Απόφασης του ΥΠΑΙΘΠΑ με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 5-11-2012 για την ανάδειξη αιρετών μελών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ».
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α?/3-1-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση, λειτουργία       και αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α?/2010) και του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α?/24-5-2011).
 2. Την με αριθμ.32/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 3. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. 33240/Γ6/1-4-2005 Υπουργικής Απόφασης η οποία συμπληρώνει την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π.Ε &Δ.Ε., των Δ/ντών και Υποδ/ντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄.) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 5. Την υπ? αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Την αριθμ.72/Δ2/07-01-2003 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ
 1. Την αριθμ. πρωτ.19165/Γ6/12-02-2013 Απόφαση του ΥΠΑΙΘΠΑ με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 5-11-2012 για την ανάδειξη αιρετών μελών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΕΕΠ ».
 2. Την αριθ. πρωτ. Φ.30/898/15-02-2013 Απόφασή μας με θέμα: « Ορισμός σειράς εκλογής των υποψηφίων εκπροσώπων για το ΠΥΣΕΕΠ Ηπείρου».

 

 

Αποφασίζουμε

 

 

    Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου τους παρακάτω:

 

        Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Α. Τακτικά μέλη

 1. Μάντζιου Μαρία του Αριστοφάνη
 2. Χαρίση Ιωάννα του Στεφάνου

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη

 1. Καούκη Στυλιανή του Παναγιώτη
 2. Στεργιούλης Ιωάννης του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1

ΥΠΑΙΘΠΑ

 

Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Προσωπικού   Π.Ε.& Δ.Ε.

Δ/νση Ειδικής Αγωγής Τμήμα Β?

2

Δ/νσεις Π.Ε.-Δ.Ε. Ηπείρου

3

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (δια των οικείων Δ/νσεων)

4

ΚΕΔΔΥ Ηπείρου

5

Οριζόμενα μέλη (δια των οικείων Δ/νσεων

 

 

 

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεοδώρα Χουλιάρα

 

Pin It