ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_αποσπάσεων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022_63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ.pdf

Με αφορμή την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων για το τρέχον σχολικό έτος, θα ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γ’ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων καλή επιτυχία.

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό σταυροδρόμι στο πέρασμα των νέων μας στην ενήλικη ζωή, αλλά δεν είναι το μόνο. Ευκαιρίες υπάρχουν και θα υπάρξουν για όλους, τόσο για εκείνους που θα καταφέρουν να περάσουν το κατώφλι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτώντας σε κάποια σχολή της επιλογής και προτίμησής τους, όσο και για όλους τους άλλους.

Με αισιοδοξία, επιμονή και προσπάθεια οι στόχοι σας θα ευοδωθούν και οι θυσίες σας θα πιάσουν τόπο. Πολιτεία και εκπαιδευτικοί είμαστε δίπλα σας. Με σωστή προετοιμασία, ενθάρρυνση, και εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών στηρίζουμε τον αγώνα σας, παρέχοντας περισσότερα και ποιοτικότερα εφόδια στο μέλλον που ανοίγεται μπροστά σας.

Εύχομαι σε όλες και σε όλους καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και συγκέντρωση. 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας – Καλή πρόοδο στη ζωή σας.

Κοσιώρης Ευάγγελος

Διευθυντής ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΦΑ_ΕΠΑΛ_2022_ΜΕ_ΑΔΑ.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ_2022_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε, για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2_Ανακ.στο_ορθό.pdf
ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ_ΑΠΟ_ΚΛΑΔΟ_ΣΕ_ΚΛΑΔΟ.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΕ_ΚΕΔΑΣΥ.docx

Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και  σε ξεχωριστό αρχείο την αίτηση που βρίσκεται στο τέλος της εγκυκλίου προκειμένου για τη διευκόλυνση των υποψηφίων

και παρακαλείσθε για τη δημοσιοποίηση αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 16-20/5/2022

Εγκύκλιος_για_Αποσπάσεις_σε_φορείς_ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ.pdf

ΕΞΕ_-_52884_-_2022_-_εξετάσεις_μαθητών_αρθ_151_του_ν_4610_2019.pdf

Η β΄ φάση του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου 2022 και του 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022, θα πραγματοποιηθεί στο  2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας ως εξής: 

Το  Σάββατο 07 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00- 13:00 για τους/ τις μαθητές/ τριες της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Την  Κυριακή 08 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 -13:00 για τους/ τις μαθητές/ τριες της Γ΄ Γυμνασίου και 11:00- 14:00 για τους/ τις μαθητές/ τριες του Λυκείου.

ΕΝΑΡΞΗ_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο.pdf

EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΙΕΚ_ορθή.pdf

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 37433/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα.».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ΕΞΕ_-_37433_-_2022_-_Εκδήλωση_ενδ_υποβολής_νέων_αιτήσεων_Συντονιστών_εκπ_έργου_και_εκπ_Π.Ε._και_Δ.Ε._ΠΕ79.01.pdf

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ_ΠΔΕ_ΓΙΑ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΤΜΗΜΑΤΑ_2022.xlsx

Υ.Δ._για_ΣΕΕ_και_εκπαιδευτικούς_για_ΜΟΥΣΙΚΗ_2022.doc

Υποκατηγορίες