ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ,

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ_ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας και την διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, αναρτούμε εκ νέου ηλεκτρονικά τους πίνακες μορίων των Εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση θέσης και για οριστική τοποθέτηση, για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_21-22

Σας κάνουμε γνωστό ότι από την τρέχουσα εβδομάδα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο για το τρέχον σχολικό έτος στελεχώνεται από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής, εξειδικευμένο στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη.

Λειτουργία_Γραφείου_ΣΕΠ_-_Δελτίο_τύπου.pdf

Eγκύκλιος για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2021-2022.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 21-28/2/2022 ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος_Μεταθέσεων_6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7.pdf

ΕΞΕ_-_12146_-_2022_-_Έναρξη_Α_κύκλου_Κινητικότητας_έτους_2022.pdf

Egkyklios_A_Kyklou_Kinhtiklothtas2022.pdf

Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Λιμενικού Σώματος με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και αντίστοιχη προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΙΑ_ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΙΔΙΩΤΩΝ_ΛΙΜΕΝΙΚΟ_2022_ΑΔΑ_60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ.pdf

2022_02_03__Φ251_11672_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΓΙΑ_ΣΧΟΛΕΣ_ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2022_ΑΔΑ_Ψ1ΝΙ46ΜΤΛΗ-546.pdf

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΕΞΕ_-_5404_-_2022_-_Γνωστοποίηση_τροποποιήσεων_για_εισαγωγή_στο_Λιμενικό.pdf

ΦΕΚ_6507_Β__2021_12_21_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΚΥΑ_ΣΧΟΛΩΝ_ΛΣ_ΕΛ_ΑΚΤ.pdf

1621_Ενημέρωση_για_ΠΚΕ_signed.pdf

Πρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_Υπεύθυνο_Σ.Ε.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΕΠ.DOCX

Δημοσίευση του με αριθμό πρωτ. 4696/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ΕΞΕ_-_4696_-_2022_-_Υποβολή_αιτήσεων_παραίτησης_εκπαιδευτικών_Πρωτοβάθμιας_και_Δευτεροβάθμιας_Εκπαίδευσης_σχολικού_έτους_2021-2022.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ_2022.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.doc

2022.1.12_3563_Ε1_Εγκύκλιος_Διορ._ΕΑΕ_ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-ΞΝΛ.pdf

20220110_2289_Ε1_Υ.Α._Διορισμών_Διορ._ΕΑΕ_65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ.pdf

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 4108/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο “Κτηματολόγιο Υποδομών ΤΠΕ των σχολείων”».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ktimatologio.pdf

odigies.pdf

 

Υποκατηγορίες