Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 και εφεξής.

elachisti_vasi_eisagogis.pdf

Τροποποίηση ν.2226 1994 , αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.»

tropopoiisi_v2226_1994.pdf

20211216_164538_Ε1_Πρόσκληση_EM16_2021-2022_ΩΔ7Ψ46ΜΤΛΗ-45Λ.pdf

20211216_164516_Ε1_ΠΡΟΣΚΛ._ΑΝΑΠΛ._ΤΕ-ΔΕ_ΨΤ8Ω46ΜΤΛΗ-4ΤΤ.pdf

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι στον ανωτέρω πίνακα εκπαιδευτικοί, να προσέλθουν μόνο την Τρίτη 7/12/2022 και ώρα 09:00  στα γραφεία της ΔΔΕ Θεσπρωτίας, για να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

Ακολουθεί η εγκύκλιος για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2022.

Η προθεσμία υποβολής είναι 1-12-2021 ως και 13-12-2021, κοινή για όλους τους υποψηφίους, μαθητές και αποφοίτους.

Συμπληρωματικά θα βρείτε και τα αντίστοιχα υποδείγματα και οδηγίες, καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ.

 

 ΕΞΕ_-_155274_-_2021_-_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ΣΤΙΣ_ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΓΕΛ_ΕΤΟΥΣ_2022_μαθητές_ή_απόφοιτοι.pdf

2021_11_30_Δελτίο_Τύπου_ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ_2022.doc

Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή_2022.doc

Α-Δ_ΓΕΛ_για_3_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή_2022.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΟΡΓΑΝΑ_ΓΕΛ__ΕΠΑΛ.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_Α-Δ_ΓΕΛ_2022.doc

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2022_με_ΑΔΑ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΓΕΛ_2022.docx

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021_2022.

ΕΞΕ_-_154215_-_2021_-_Διαβίβαση_πρόσκλησης_για_υποβολή_αιτήσεων_υποψηφίων_διδασκόντων_στην_Ενισχυτική_Διδασκαλία_για_το_σχολικό_έτος_2021_2022.pdf

154172_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2021_22_ΩΤΙΟ46ΜΤΛΗ-ΡΡΡ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2021_22.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΕ_2021-2022_ΑΔΑ-ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0.pdf

Untitled_attachment_00288.pdf

Untitled_attachment_00291.xlsx

Untitled_attachment_00294.xlsx

Untitled_attachment_00297.xlsx

Untitled_attachment_00300.xlsx

Untitled_attachment_00340.xlsx

Untitled_attachment_00343.xlsx

Untitled_attachment_00346.xlsx

Untitled_attachment_00349.xlsx

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΞΕ_-_141496_-_2021_-_Διενέργεια_προκαταρκτικών_εξετάσεων_2022.pdf

Υπόδειγμα_1_αίτησης_δήλωσης_μαθημάτων_2021_22.doc

ΦΕΚ_Β_4710_21_ΥΑ_126316_Δ2_6_10_21.pdf

ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2021-2022.pdf

Υποκατηγορίες