Ακολουθεί η εγκύκλιος για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2022.

Η προθεσμία υποβολής είναι 1-12-2021 ως και 13-12-2021, κοινή για όλους τους υποψηφίους, μαθητές και αποφοίτους.

Συμπληρωματικά θα βρείτε και τα αντίστοιχα υποδείγματα και οδηγίες, καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ.

 

 ΕΞΕ_-_155274_-_2021_-_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ΣΤΙΣ_ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΓΕΛ_ΕΤΟΥΣ_2022_μαθητές_ή_απόφοιτοι.pdf

2021_11_30_Δελτίο_Τύπου_ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ_2022.doc

Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή_2022.doc

Α-Δ_ΓΕΛ_για_3_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή_2022.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΟΡΓΑΝΑ_ΓΕΛ__ΕΠΑΛ.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_Α-Δ_ΓΕΛ_2022.doc

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2022_με_ΑΔΑ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΓΕΛ_2022.docx

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021_2022.

ΕΞΕ_-_154215_-_2021_-_Διαβίβαση_πρόσκλησης_για_υποβολή_αιτήσεων_υποψηφίων_διδασκόντων_στην_Ενισχυτική_Διδασκαλία_για_το_σχολικό_έτος_2021_2022.pdf

154172_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2021_22_ΩΤΙΟ46ΜΤΛΗ-ΡΡΡ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2021_22.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΕ_2021-2022_ΑΔΑ-ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0.pdf

Untitled_attachment_00288.pdf

Untitled_attachment_00291.xlsx

Untitled_attachment_00294.xlsx

Untitled_attachment_00297.xlsx

Untitled_attachment_00300.xlsx

Untitled_attachment_00340.xlsx

Untitled_attachment_00343.xlsx

Untitled_attachment_00346.xlsx

Untitled_attachment_00349.xlsx

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΞΕ_-_141496_-_2021_-_Διενέργεια_προκαταρκτικών_εξετάσεων_2022.pdf

Υπόδειγμα_1_αίτησης_δήλωσης_μαθημάτων_2021_22.doc

ΦΕΚ_Β_4710_21_ΥΑ_126316_Δ2_6_10_21.pdf

ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2021-2022.pdf

ΕΞΕ_-_126867_-_2021_-_εγκυκλιος_μδ_επαν.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ_2021-2022_-_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.PDF

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 2021-2022.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ_-_Α_ΦΑΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΔΕ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_-_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-_ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ_-_Α_ΦΑΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΔΕ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.PDF

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4187/10-09-2021 δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 ΚΥΑ με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 - 2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».

ΦΕΚ_Β_4187_22_ΚΥΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.pdf

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών, ανακοινώνει:

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες ως εξής:

  • οι μαθητές με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (σελφ) τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο,
  • οι εκπαιδευτικοί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή) με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου. 

Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19:

Υποκατηγορίες