Αστυνομικές σχολές

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών- Εγκύκλιοι

Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Πλήρωση θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εξετάσεων ΚΠΓ Μαίου 2015

9ο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εγκύκλιος για Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Εξεταστικά κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίων (ΠΕ 18.23-Πλοιάρχων ΔΔΕ Αχαίας

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ (www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια
τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τις
υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης
και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίων καταργημένων ειδικοτήτων ΔΔΕ Πρέβεζας

Προκύρηξη πρόσκλησης ωρομισθίων ΤΕ19 ΔΔΕ Κέρκυρας

Τοπική Πρόσληψη Ωρομισθίων ΔΔΕ Ηρακλείου

Πανελλήνιος μαθητικόs διαγωνισμός πειραμάτων EUSO 2015

Υποκατηγορίες