Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ενισχυτικής διδασκαλίας

Κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι στον ανωτέρω πίνακα εκπαιδευτικοί, να προσέλθουν μόνο την Τρίτη 22/11/2022 και ώρα 09:00 στα γραφεία της ΔΔΕ Θεσπρωτίας, για να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου, κατά συνδικαλιστική παράταξη.

Για να δείτε τη λίστα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΑΠΥΣΔΕ_ΗΠΕΙΡΟΥ_2022

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για να δείτε τη λίστα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ_ΚΥΣΔΕ

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσπρωτίας, κατά συνδυασμούς.

Για να δείτε τη λίστα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΑΙΡΕΤΩΝ_ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ_ΔΔΕ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΨΛΣ046ΜΤΛΗ-Ι4Μ

ΨΩΔΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΤ

Ανακοινοποίηση_Διαθέσεων_ΕΠΑΛ_ΠΔΕ_Β_Φάση_ΩΖΦΛ46ΜΤΛΗ-ΛΔΠ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.4354/2015 την ημέρα της πρόσληψης τους οι αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνονται σε Δ/νσεις της αρμοδιότητας μας πρέπει να υποβάλλουν α) αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας και β) αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξη τους στο μισθολογικό κλιμάκιο. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται την ίδια μέρα που καταθέτονται και αποστέλλονται μετά τον απαιτούμενο έλεγχο γνησιότητας στην ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου. Να γίνει χρήση των εντύπων που έχουν αποσταλεί από την ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, τα οποία φέρουν το λογότυπο ΕΣΠΑ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι τα εξής.:

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους στο σχολείο που θα τοποθετηθούν οφείλουν:

1) να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα (το Απογραφικό Δελτίο, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Αιτήσεις), με ημερομηνία την ημερομηνία που θα αναλάβουν υπηρεσία.

2) να προσκομίσουν:

(α) Πρόσφατες πρωτότυπες Γνωματεύσεις: α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και η φυσική και ψυχική καταλληλότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα.

ΒΟΗΘΟΣ_ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ_2022-09-29-12-50-59

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ_ΤΕΧΝΗΣ_2022-09-29-12-01-33

ΤΕΧΝΙΚΟΣ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_ΨΥΞΗΣ_ΑΕΡΙ_2022-09-29-12-01-46

ΤΕΧΝΙΚΟΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ_ΣΥΣΤΗΜΑΤ_2022-09-29-11-59-08

ΤΕΧΝΙΚΟΣ_ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2022-09-29-12-04-17

Υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω του ΠΣ διαχείρισης μαθητείας έως Τρίτη 4/10/2022 και ώρα 12:00.

Απόφαση_επικαιροποίησης_ομάδων_σχολείων

Τροποποίηση_α_φαση_β_φαση_συμπλήρωση_ωραρίου

Απόφαση_κατακτήριων_εξετάσεων_Μουσικού_Γυμνασίου

Υποκατηγορίες