Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

ΕΞΕ_-_78124_-_2022_-_Ενημέρωση_για_συμπληρωματικές_προκηρύξεις_διαγωνισμών_για_την_εισαγωγή_στις_Σχολές_Πυροσβεστών.pdf

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΑΣΕΙ_ΑΣΣΥ_2022_ΑΔΑ_Ψ0ΣΦ6-ΞΗΙ.pdf

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2022_ΑΔΑ_ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5.pdf

Pin It