Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκε στη δημοσιότητα το Μηχανογραφικό Δελτίο των υποψηφίων ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β΄καθώς και των υποψηφίων

ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄για το 2013 μετά το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Δείτε το ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ  Β΄και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α

 

Pin It