Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων για το 2013 για τις Αστυνομικές Σχολές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Pin It