Α_ΦΑΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΔΕ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διευθυντές_Σχ._Μονάδων_6ΤΞΦ46ΜΤΛΗ-ΩΒ6

Διευθυντής_Εσπ_ΕΠΑΛ_69ΕΣ46ΜΤΛΗ-Ω7Ν

Εξαιτίας των συχνών αλλαγών λόγω ανακλήσεων, νέων αποσπάσεων, οριστικοποίηση τμημάτων κ.λ.π. παρακαλείσθε να ελέγχετε συχνά τον επικαιροποιημένο πίνακα των λειτουργικών κενών.

Λειτουργικά_κενά_2022-2023_ανακοινοποίηση

Δήλωση_λειτουργικού_κενού

Επικαιροποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών 10-08-2022

 

 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ΠΥΣΔΕ_61ΗΕ46ΜΤΛΗ-ΦΙΖ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ87 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22-23_ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02.ΕΑΕ Τ.Ε. Γ/ΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22-23_ΟΡΘΟ_2

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22-23_ΟΡΘΟ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22-23

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 22-23

Ονομαστικός Πίνακας_Υπεραριθμίες_22-23

Σας ενημερώνουμε πως η υπεραριθμία του κλάδου ΠΕ04 στο Γυμνάσιο Μαργαριτίου είναι ειδικότητας ΠΕ04.01 Φυσικών και όχι ΠΕ04.02.

Οργανικά_υπεραριθμίες_22-23_ΟΡΘΟ

ΘΕΤΙΚΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 22-23

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι προστέθηκε ένα κενό στο 1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στον κλάδο ΠΕ04.01, ένα κενό στο ΕΠΑΛ Παραμυθιάς στον κλάδο ΠΕ06 και αφαιρέθηκε ένα κενό από τον κλάδο ΠΕ11. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤ ΚΕΝΑ_ΣΕΠΤ_ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τοπ Εκπ_κών ΔΔΕ Θεσπρωτίας σε Οργ Κενά 21-22