Ανακοίν Τοποθ Αποσπασμένου εκπ_κού σε Λειτ Κενά ΔΔΕ Θεσπρωτίας 19-20

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ ΣΤΗ ΔΠΕ

Λειτουργικά_κενά_του_ΠΥΣΔΕ ΘΕΣΠΡ_19-20_ΟΡΘΟ ΙΙ

Λειτουργικά_κενά_του_ΠΥΣΔΕ ΘΕΣΠΡ_19-20

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Θεσπρωτίας σε Οργανικά Κενά 19-20

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 2019

Οργανικά κενά_υπεραριθμίες_2019

ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2019

Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπ_κών ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Πίνακας Μορίων Υποψηφίου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Θεσπρωτίας μετά τη συνέντευξη

Πίνακας Μορίων Υποψηφίου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ_ΟΡΘΟ_2

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ