Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού υπενθυμίζει ότι τρέχει το πρόγραμμα Μαθητείας για απόκτηση εμπειρίας των αποφοίτων της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και εδω τις ανακοινώσεις της ΟΛΤΕΕ.

Pin It