Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 22-6-2024 έως και 28-6-2024 και ώρα 15:00.

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του ΣΕΠ Ηρακλείου, πατήστε εδώ.
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του ΣΕΠ Ηρακλείου, πατήστε εδώ.

Pin It