Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στην Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Ηπείρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τη Δευτέρα 1.7.2024 έως την Κυριακή 7.7.2024 και ώρα 23:59Πρόσκληση_ΠΕΠΠΣ_Ηπείρου

Pin It