Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2024-2025.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr από 05-07-2024 έως 12-07-2024 και ώρα 14:00.


Πρόσκληση_ΣΔΕ_2024-2025

Pin It