1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για την προηγούμενη προκήρυξη, κυρήσουμε άγονη την προκήρυξη αυτή και υποβάλλουμε νέα προκήρυξη.

Πατήστε για εμφάνιση Επαναπροκήρυξη

Η Δ/ντρια

Πρακτικό_1ο_ΓΕΛ_Β_Τάξη_Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τριήμερης εκδρομής του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στη Θεσσαλονίκη:

Προκήρυξη

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τριήμερης εκδρομής του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στη Θεσσαλονίκη:

Προκήρυξη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 1ου ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Πρακτικό Αξιολόγησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής B τάξης του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στην Αθήνα.

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου ΓΕ.Λ. Ηγουμενίτσας σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 03/11/2022 μέχρι και 08/11/2022 και ώρα 12:00 μ.

Πρόσκληση σχολικής εκδρομής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής τηε Γ τάξης του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στο εξωτερικό: ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ) από 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 έως 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Προκήρυξη εκδρομής 2022 - Γ Λυκείου

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή Α τάξης του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση εκδρομής της Α Τάξης του 1ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου στην Θεσσαλονίκη.

Προκήρυξη σχολικής εκδρομής Α Τάξης Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Γ Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας. Περισσότερα στο έγγραφο:

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΓΕΛ ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ:

Πρόσκληση

Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Β Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας. Περισσότερα στο έγγραφο:

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών