Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στα Ιωάννινα. 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας

 

 

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα δύο (2) κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Μπούτας Γ&Ν Ο.Ε.

β) Νικολάου Β. Διονύσιος.

  1. Προχώρησε:

i          Στην αποσφράγιση των προσφορών.

ii        Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από τον Διευθυντή ? Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς. Συγκεκριμένα οι προσφορές ανά μαθητή ήταν:

α) 4,57 ?

β) 4,90 ?

  1. Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Αποφασίζει

Να αναθέσει τη διδακτική επίσκεψη 235 μαθητών και 15 καθηγητών του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 22/12/2014 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο με την επωνυμία Μπούτας Γ&Ν Ο.Ε. διότι είχε την οικονομικότερη προσφορά.

 

Pin It